Милиони нови работни места могат да бъдат създадени през 2030 г., когато корабоплаването премине към използване на чисти горива, базирани на водород. Това е записано в нов доклад, публикуван от индустриалната асоциация Global Maritime Forum. По-голямата част от тези работни места се предвижда да дойдат от изграждането и инсталирането на възобновяеми енергийни източници за производство на зелен водород.

От Глобалният морски форум (Global Maritime Forum) обясняват, че вероятно ще има комбинация от чисти горива - включително тези, произведени от биомаса или син водород, а не гориво, произведено само от възобновяеми източници.

Оттам обаче цитират прогнози на Rocky Mountain Institute, че търсенето на корабоплаването за горива с нулеви въглеродни емисии, произведени с възобновяем водород, може да достигне повече от 500 милиона тона до 2040 г. и около 600 милиона тона до 2050 г.

Този възможен сценарий ще изисква 2000 GW нови вятърни и слънчеви активи, инсталирани за захранване на 1000 GW капацитет за електролиза до 2050 г. Това ще изисква земя с размерите на Гърция и $4 трилиона инвестиции, обясняват още от организацията.

"Разработването и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници и инфраструктура за производство на електронни горива за корабоплаването може, според нашите прогнози, да създаде между един и четири милиона зелени работни места по света през 2030 г.", добавят още от Форума.

Той също така отбелязва, че количественото определяне на работни места, свързани с електролизатори, както и обработката на амоняк и метанол, е по-трудна перспектива, предвид относителната липса на публикувани данни.

Въпреки това, базирайки се на данни от анализатора Navigant (сега Guidehouse), Hydrogen Workforce Australia и Arup, докладът приема, че се създават 5650 работни места за всеки милион тона базирани на водород корабни горива, произведени годишно по време на първоначалната инвестиция. В същото време 2700 работни места се създават по време на текущите операции свързани с производството на екологичното гориво.

Това би означавало, че работните места за инсталация на електролизери "могат да достигнат от средно 100 000 до над милион" през 2030 г. Така тази индустрия ще предлага стотици хиляди работни места през 2040 г., анализират от организацията.