Ръст на европейските индекси. Инвеститорите обръщат малко внимание на фундаменталните новини, като залагат на приближаващите се мерки за количествени улеснения на ЕЦБ и на липсата на ескалация на кризата в Украйна, докато Русия изглежда все повече готова на отстъпки пред западните санкции. Икономическите данни показват смесена картина. От една страна активността в сферата на производството и на услугите се забавя през август. Съответните PMI индекси на Markit се понижават до 50.8 и до 53.5 пункта, но все пак стойности над 50 пункта сочат раст...