17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Гледам, и там вали дъжд, но за разлика от други дестинации и локации, където усвояват средствата, техният дъжд е от йени. И не им берете грижата, нека си "пропадат" и дано се задавят от собствения си напредък, автомобилите си, стоките си, културата си...Така им се пада, я! Вирус и земетресение да ги тръшне дано, че да видят кон боб яде ли.