17-11-2017 20-11-2018

Коментари

много често при тежките заболявания с летален край се наблюдава временно подобрение но за съжеление изхода е ясен