Бюджетното салдо към края на 2020 г. е отрицателно - 3.551 млрд. лева, 3% от БВП

Данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлизат на 35 848,4 млн. лв. - 102,7 % спрямо планираните за годината

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Добре сме в сравнение с другите държави ксто цяло. Но дефицитът е факт колкото и малък да е той 3%. Добре , че имаме резерв. Той е точно за такива случаи.

курандомиофио