17-11-2017 20-11-2018

Коментари

всеки щатски долар инвестиран в Германия е инвестиция против износът на икономията на САЩ . Германо-ЕВРО овладява не само евро периферията , а е централният платежен инструмент в евро-съюз. При такава обстановка износната политика на САЩ в район Европа-Азия както Европа-Африка , така и Европа-Южна Америка има един единствен главен съпротивник : Германо-ЕВРО . Брексит-Ноу Дийл плюс Италия-Ноу Дийл биха намалили сферата на Германо-ЕВРО , съответно биха били положителен инструмент за инвестиционни намерения на търговската политика на САЩ .