Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис днес призна, че за приемането на България в еврозоната се поставят нови, допълнителни изисквания. Той направи този коментар на пресконференция в отговор на въпрос.

"Действително вече има ново изискване - присъединяването към еврозоната се обвързва с включване в Банковия съюз. Това се дължи на поуките, които извлякохме от кризата - трябва да осигурим устойчивост не само на обществените разходи, но и на финансовия сектор. Затова банковият сектор е подложен на строг надзор в държавите, които очакват да въведат общата валута", поясни Домбровскис.

Както е известно, финансовият министър Горанов поиска първо да приемем еврото, а после да станем член на Банковия съюз, което явно не се приема добре в Брюксел.

Все пак ЕК приветства желанието на България да се присъедини към "чакалнята на еврозоната" и работата на българското правителство в тази посока.

"Готови сме да предоставим финансова помощ за тази цел със следващия бюджет на ЕС. Следващите стъпки трябва да бъдат определени от Европейската централна банка", допълни Домбровскис.

Комисията представи днес данни от проучване на общественото мнение, според които почти равен дял от българите и останалите граждани на ЕС (над 70 на сто) са използвали еврото. Еднакъв е делът на отговорилите, че искат страната им да се присъедини към общата валута (51 на сто). Над половината българи (51 на сто) същевременно очакват въвеждането на еврото да има отрицателно въздействие у нас.

Общо 80 на сто от българите са отговорили, че ще се справят с новата валута, но същия дял са на мнение, че това ще доведе до злоупотреби в ценообразуването. За над половината българи (56 на сто) въвеждането на еврото е отказ от част от националния образ и загуба над контрола върху икономическата политика. Мнозинството българи (74 на сто) вярват, че нашата страна е готова за еврото и според 60 на сто това трябва да стане скоро.