Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2023 г. са общо 5.482 млрд. лв. (3.1% от БВП 2 ) при 4.669 млрд. лв. (2.8% от БВП2 ) в края на март 2022 година. Те нарастват със 17.4% (813 млн. лв.) на годишна база и с 3.6% (189.5 млн. лв.) спрямо края на декември 2022 година, сочат данните на БНБ на базата на междиннет отмети на лизинтовите дружества, които оперират в България.

Вземанията по финансов лизинг са 5.125 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2023 г., като нарастват с 15.3% (679.6 млн. лв.) на годишна база и с 3.8% (188.3 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2022 година.

Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори намалява от 95.2% в края на март 2022 г. до 93.5% в края на март 2023 година. Сключените през първото тримесечие на 2023 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 697.7 млн. лв. Обемът им нараства с 18.1% (106.9 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 0.5% (3.3 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2022 година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива. Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 2.230 млрд. лв. в края на март 2023 година. Те нарастват с 18.4% (346.7 млн. лв.) на годишна база и с 4.2% (89 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2022 година. Относителният им дял е 43.5% в края на март 2023 г. при 42.4% в края на март 2022 година.

В края на първото тримесечие на 2023 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.304 млрд. лв., като нарастват с 15% (170 млн. лв.) спрямо края на март 2022 г. и с 5.3% (65.3 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2022 година. Относителният им дял намалява от 25.5% в края на март 2022 г. до 25.4% в края на същия месец на 2023 година. В края на първото тримесечие на 2023 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.409 млрд. лв., като нарастват с 14.8% (182.1 млн. лв.) спрямо края на март 2022 г. и с 2.7% (36.8 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2022 година. Относителният им дял намалява от 27.6% в края на март 2022 г. до 27.5% в края на същия месец на 2023 година.

3eNews