Вчерашният опит на държавата да поеме още 200 милиона лева заем се е провалил заради неизгодни условия. Държавата пусна ценни книжа за 200 милиона лева, но инвеститорите са поискали много висока доходност, обясни в Народото събрание министърът на финансите Росица Велкова. Тя допълни, че поради тази причина аукционът, проведен от БНБ, е канцелиран, "защото в крайна сметка ни е необходима ликвидност, но не на всяка цена".

Досега официална информация от Министерство на финансите липсва.

Да припомним, че на вътрешният пазар вчера, 24 октомври, беше предложена емисия 10.5-годишни Държавни ценни книжа (ДЦК), BG2040016219 от 27.1.2016 година от отворен тип на стойност 200 млн. лена при 2.25% годишна лихва. Тя беше преотворена през настоящата година вече три пъти - на 19 септември, на 3 октомври и на 10 октомври, когато беше постигната доходност съответно от 3.01%, 4.01% и 4.47%*. На първия аукцион бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лева, колкото бяха заявени, на втория - 102.75 млн. лева при заявени 200 млн. лева, а при третия 200 млн. лева, колкото бяха предложени.

Справка в емисионния календар на Министерство на финансите за проведените аукциони показва, че интересът към дълговите книжа на българския пазар спада, защото купувачите - търговските банки, застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове искат по-висока доходност* (печалба от реализирана инвестиция за определен период от време, която е формирана като съотношение в проценти на инвестираната сума от спечелените лихви и дивиденти (ако има такива), които инвеститорът ще получи от инвестиращия за даден финансов инструмент - в случая от държавата за закупените ДЦК). В предишните три аукциона на 10.5-годишните ДЦК доходността на която са се съгласили купувачите е почти два пъти по-висока от обявената годишна лихва от 2.5 на сто.

Това е неизгодно за финансовото ведомство.

На първия за годината канцелиран аукцион, който се проведе на 4 април, беше отворена нова емисия 10.5-годишни ДЦК BG2040022217 от 6.4.2022 година с падеж 6.10.2032 година за 500 милиона лева.