Все повече хора държат милиони под формата на депозити в банките. За година броят им достига 1154, като общата сума на спестяванията им е над 3,17 млрд. лева. За сравнение преди година броят им бе 942, а натрупаната сума - 2,35 млрд. лева.

Не е такава обаче ситуацията при кредитните милионери - техният брой намалява от 142-а до 106-а. А размерът на отпуснатия им кредит - се свива от 243,7 млн. лева на 176,2 млн. лева. Това е видно от данните на Българската народна банка за март 2021-а. 

При депозитите на фирмите тенденцията, отчетена при домакинствата се запазва. За година броят на корпоративните влогове над 1 млн. лева скача от 3768 на 4293. А сумата им набъбва до 15,8 млрд. лева, при 14 млрд. лева година по-рано.

Ръст е отчетен и при най-крупните кредити на фирмите. 5170 броя са получените банкови заеми за над 1 млн. лева към края на март, а общата им сума е 27,1 млрд. лева. Преди година сумата беше 26,1 млрд. лева, а броят им - 5158.

От статистиката разбираме още, че броят на кредитите в банковата система намалява, за сметка на това обаче размерът им расте. Сходна е ситуацията и при депозитите на домакинствата. 

Броят на депозитите на домакинствата

в края на първото тримесечие на 2021 г. е 9.302 млн., като намалява на годишна база с 1.6 на сто. Размерът на тези депозити в края на март 2021 г. обаче нараства на годишна база с 12% и достига 62.852 млрд. лева.

Към края на март 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 16.8 на сто.

Фирмените спестявания 

в края на март 2021 г. са 589 хил. броя, което представлява ръст от 0.5% спрямо края на същия месец на 2020 г. В края на първото тримесечие на 2021 г. размерът на тези депозити е 29.971 млрд. лева като на годишна база той нараства с 16.1%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са:

  • Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.4%),
  • Преработваща промишленост (15%);
  • Строителство (10.3%).

Към края на март 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 52.9%.

Кредитите на домакинствата

намаляват на годишна база с 5.8%, като в края на март 2021-а броят им достига 2.769 милиона. Размерът им обаче нараства на годишна база с 7.1%, като достига 26.085 млрд. лева. 

Към края на март 2021 г. в общата сума на кредитите на домакинствата преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 22.1 на сто.

Корпоративните кредити 

в края на първото тримесечие на 2021 година са 141 хил. броя, като спадат на годишна база е с 5.2 на сто. Размерът на тези кредити е 36.128 млрд. лева, което представлява нарастване с 2.7% на годишна база. 

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са:

  • Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (26.3%),
  • Преработваща промишленост (22.2%);
  • Операции с недвижими имоти (10.9%).

Към края на март 2021 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%, отбелязват от БНБ.