И през 2022-а вноската на застрахователите, предлагащи задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава 10.50 лв. за всяко застраховано МПС. Това става ясно от решение на Комисията за финансов надзор (КФН).

Без промяна остава и вноската на застрахователите, предлагащи задължителната застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз. И през следващата година тя остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.

Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 2.50 лв. за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите".

Общо вноската към Гаранционния фонд на всяко едно застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите" остава 13.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.

Гаранционният фонд управлява два фонда - Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.