Европейската комисия съобщи, че приветства политическата договореност, постигната от Европейския парламент и Съвета на ЕС по отношение на по-нататъшните предпазни мерки срещу необслужваните заеми.

Постигнатата политическа договореност е важна стъпка за допълнително намаляване на опасностите в банковия сектор в ЕС и за повишаване на неговата устойчивост, се посочва в съобщение на ЕК. Тя допринася за бързото завършване на банковия съюз.

С договорените мерки банките ще могат да заделят средства за покриване на опасностите, свързани с бъдещите отпускани заеми, чието обслужване може да спре. Така ще се предотврати натрупването на необслужвани вземания в балансите на банките.

През май ЕК предложи мерки за справяне с необслужваните банкови заеми. Предложението съдържа възможности за по-нататъшно развитие на вторичните пазари на необслужвани заеми и за ускорено извънсъдебно изпълнение за събиране на обезпечените вземания, както и подробен технически план за създаване на национални дружества за управление на имущество