Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

От там уточняват, че рейтинговата агенция е потвърдила дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB-/A-3'.

"Перспективата пред рейтинга остава положителна", се посочва в съобщението до медиите. От Министерство на финансите цитират обобщената оценка на S&P, според която фискалната и външната позиция на страната остават силни, а очакванията за икономическия растеж се оценяват като благоприятни, независимо от структурните ограничения в дългосрочен план.

"Положителната перспектива пред рейтинга отразява значителната вероятност България да се присъедини към Валутен механизъм II (ВМ II) през следващите 12 месеца", се посочва още в съобщението. От рейтинговата агенция очакват още БВП да се повиши с устойчив темп от 3,3 % през 2019 г., след което да се забави до 3 % през 2022 г. Сред факторите, които се открояват като водещи, са частното потребление и правителствените инвестиции. Рейтинговата агенция очаква още растежът на износа да се възстанови, въпреки по-слабото външно търсене през 2019 г. поради забавената икономическа активност при основните европейски търговски партньори. "Според S&P напредъкът по плана за действие за присъединяване към ВМ II се оценява като значителен, като повечето от поетите ангажименти са изпълнени или са в процес на изпълнение", се посочва още в съобщението.

От МФ изтъкват, че агенцията би повишила кредитния рейтинг на България при влизане във ВМ II и обобщават, че по-нататъшен напредък в структурните и институционалните реформи би довел до повишаване на кредитоспособността на страната. Уточнява се, че S&P може да преразгледа перспективата до стабилна, ако се появи натиск върху платежния баланс или финансовия сектор, например поради натрупване на макроикономически дисбаланси.