През отминалата работна седмица (1 -5 ноември) българският индекс на 15-те най-добри публични компании SOFIX достигна тригодишен рекорд. Първо, в четвъртък (4 ноември) родният бенчмарк прекрачи границата от 600 пункта за пръв път от 2018 година, а в петък (5 ноември) се изкачи до 607.16 пункта, колкото е достигал за последно на 27 октомври 2018 година. В крайна сметка SOFIX затвори на 603.84 пункта, сравним с нивата при затваряне на търговията на 10 ноември 2018 година, което представлява тригодишен рекорд.

Да припомним, че SOFIX удари 7-годишно дъно от 404.37 пункта на 21 март 2020 година, колкото беше отчетно и на 25 май 2013 година.

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) завърши със седмично повишения и за четирите индекса през първата работна седмица на ноември, при това за втора поредна седмица. Преди това се редуваха обрати - една седмица индексите завършват с повишение, а на следващата със спад.

С най-голям седмичен ръст приключи българският индекс на "сините чипове" SOFIX (+3.41%), следван от широкия BGRX 40 (+2.25%), равно претегленият BGTR 30 (+1.30%) и с най-малко повишение е имотният BG REIT (+0.98%). Преди това (25-29 октомври) и четирите индекса също завършиха с печалби, докато в предишната (18 - 22 октомври) - три от четирите индекса бяха със загуби и един на печалба. Седмица по-рано (11 - 15 октомври) ситуацията беше противоположна - три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.

Пазарите в Западна Европа и САЩ

също приключиха седмицата с печалби, като имаше отделни дни както на "Уолстрийт" в Ню Йорк, така и на фондовите борси във Франкфурт и Лондон, където основните им измерители на "сините чипове" отчитаха в определени моменти от търговията няколкоседмични рекорди по ръст.

Седмичната равносметка показва, че в Западна Европа с най-голямо повишение затвори италианският индекс "на сините чипове" FTSE MIB (+3.36%), следван от френския САС 40 (+2.97%), германския DAX (+2.33%), общият европейски STOXX 600 (+1.67%), британския FTSE 100 (+0.91%) и испанския IBEX 35 (+0.80%).

От другата страна на Атлантическия океан - в Ню Йорк, с най-висок ръст приключи технологичният Nasdaq (+3.05%), следван от широкия S&P 500 (+1.98%) и щатският индекс на "сини чипове" Dow Jones (+1.42%).

Месечни равносметки за БФБ

През отминалия месец октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 5 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 31.96%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 34.93% и общ оборот от 109 979 522 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Акценти от седмицата на БФБ

Попадането на Алтерко АД (A4L) сред най-оборотните дружества и в групата на най-печелившите емисии най-вероятно се дължи на съобщението, че технологичната компания ще пласира 17 999 999 обикновени безналични акции на Франкфуртската фондова борса, за което публикува на 3 ноември втори документ за освобождаване от представяне на проспект за публично предлагане. От дружеството уточниха, че въз основа на законово изключение "за допускане до търговия без проспект, за целите на което е изготвен документ със съдържание в съответствие с член 7 ("Резюме на проспекта") от Регламента за проспектите, който има за цел да предостави ключовата информация, от която инвеститорите се нуждаят, за да разберат същността и рисковете на Емитента и ценните книжа. Документът е изготвен на български, английски и немски език и е достъпен на сайта на Алтерко АД.

Според индикативния график за листване, акциите на българското дружество ще се търгуват на борсата в Германия от 22 ноември (понеделник).

След новината, за три дни от 3 до 5 ноември, акциите на дружеството поскъпнаха с 16.50% при реализирани сделки с 22 840 акции за 529 318 лева. От началото на настоящата година до 5 ноември книжата на Алтерко са поскъпнали с 245.32% и реализиран оборот от 21 236 199 лева.

Има много голяма вероятност попадането на Захарни заводи (ZHZA) сред най-печелившите емисии да е свързано с предложението на ръководството на дружеството да отмени увеличението на капитала от 11.1 млн. лв. на 14.2 млн. лв. чрез публично предлагане на 3 030 000 обикновени, поименни, безналични нови акции. За целта на 2 ноември обяви, че свиква извънредно общо събрание на акционерите на 9 декември 2021 г. в Горна Оряховица. Крайният срок за допълнителни предложения в дневния ред за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, е 23 ноември 2021 г. С акциите на Захарни заводи бяха реализирани сделки с 3 348 акции за 15 505 лева, след което цената им нарасна с 25.62%.

Всяка информация от Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) напоследък привлича инвеститорското внимание, което се отразява и на търговията с акциите на технологичната компания. Най-вероятно и изявлението от началото на миналата седмица на Любомир Минчев, съосновател и мажоритарен акционер на ТБС Груп, е предизвикало повишена активност и попадането на емисията сред най-оборотните (виж по-долу). От публикуваното на платформата на БФБ за корпоративни съобщения x3News става ясно, че дружеството има готовност да предложи за продажба на БФБ мажоритарен пакет акции в размер на над 50% в началото на 2022 г., за да привлече стратегически инвеститор, който да ускори навлизането на ТБС Груп на нови пазари както в Балканския регион, така и във все по-перспективните корпоративни сегменти на Западноевропейския, Северноамериканския и глобален пазар.

Като основание за решението на тримата продаващи акционери Минчев посочва разширяващото се пазарно присъствие и финансовите резултати през последната година на ТБС Груп, заради които дружеството навлиза в полезрението на големи международни компании от сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

И въпреки че и четирите индекса са на печалба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете по-нисък оборот при повече сделки

спрямо предходната (25-29 октомври), като са осъществени 2 160 сделки с 1 286 577 лота за 5 607 791 лева, спрямо 1 635 сделки с 2 405 655 лота за 7 757 146 лева или с 525 сделки повече, но с 1 119 078 лота и 2 149 355 лева по-малко. Същият тренд - повече сделки при по-малък обем на оборота, беше регистрират и в предходната седмица спрямо предишната (18-22 октомври).

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 6 дружества, спрямо 11 в предходната седмица. Лидер тази седмица е Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 501 сделки за 1 138 144 лева, следван от Алтерко АД (A4L) с 257 сделки за 986 227 лева, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) със 71 сделки за 380 802 лева, Софарма АД (SFA) с 91 сделки за 341 839 лева, ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) с 18 сделки за 257 860 лева, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) с 94 сделки за 233 968 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат 3 дружества: Алтерко АД (A4L), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) и ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD).

След като и четирите индекса завършиха с повишени,

Губещите акции са по-малко от печелившите

при съотношение 60% за печелившите към 30% за губещите и 10 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават печелившите: при обемите обороти (72% за печелившите към 17% за губещите и 11 на сто без промяна), при сделките (73% за печелившите към 18% за губещите и 9 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (62% за печелившите към 26% за губещите и 12 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (1 - 5 ноември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 3.41%, след като и в предходната седмица беше с повишение от 1.60%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 651 447 лота за 3 541 960 лева, спрямо 2 344 552 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е с 2.25%, след като в предходната седмица също отчете нарастване с 1.30%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 884 728 лота за 4 672 650 лева, спрямо 4 025 642 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването е с 1.30%, след като в предходната седмица също беше регистрирано повишение, но-по-слабо, с 0.92%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки със 724 801 лота за 4 261 513 лева, спрямо 3 392 276 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-слаба печалба от 0.98%, след като в предходната седмица отчете най-голям ръст от 2.97%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 149 356 лота за 346 278 лева, спрямо 165 698 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Захарни заводи АД (ZHZA) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 25.62% и седмичен оборот от 15 505 лева, при последна цена от 5.050 лв./акция и пазарна капитализация от 56 120 241 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с повишение от 21.83% и седмичен оборот от 986 227 лева, при последна цена от 24.000 лв./акция и пазарна капитализация от 431 999 976 лева;

- ИмПулс I АД (IMP) е ръст от 21.74% и седмичен оборот от 159 075 лева, при последна цена от 1.540 лв./акция и пазарна капитализация от 9 123 367 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с нарастване от 14.17% и седмичен оборот от 91 915 лева и е за втора поредна седмица в групата на най-печелившите акции, след като в предходната седмица отчете повишение с 7.63%, при последна цена през отминалите пет работни дни от 14.500 лв./акция и по.висока пазарна капитализация до 33 372 156 лева от 29 229 406 лева седмица по-рано;

- Неохим АД (NEOH) е с повишение от 10.26% и седмичен оборот от 45 099 лева, при последна цена от 25.800 лв./акция и пазарна капитализация от 68 482 436 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 12.88% и седмичен оборот от 35 225 лева, при поседна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 32 408 234 лева;

- Градус АД (GR6) е с понижение от 7.64% и седмичен оборот от 43 978 лева, при последна цена от 1.330 лв./акция и пазарна капитализация от 323 999 584 лева;

- Биодит АД (BDT) е на загуба с 5.66% и седмичен оборот от 29 267 лева, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 20 730 875 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е със спад от 2.73% и седмичен оборот от 233 968 лева, при последна цена от 2.140 лв./акция и пазарна капитализация от 74 133 720 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) отново е в групата на най-губещите емисии, при това за трета поредна седмица, с понижение от 2.73% и седмичен оборот от 233 968 лева, след като в предходната седмица отчете спад с 4.83%. През отминалата работна седмица последната цена е 27 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 135 000 000 лева от 138 000 000 лева седмица по-рано.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

 3e-news.net