Служебното правителство прие решение, с което определи Матей Матев за председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за нов 4-годишен мандат, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Матей Матев е магистър по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен опит в областта на облигационното, търговското и вещното право, приватизацията, чуждестранните инвестиции и ценни книжа, както и процесуалното представителство по търговски, административни и граждански съдебни спорове. От март 2019 г. Матев заема длъжността председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките и действащо от януари 1999 година. Дейността на ФГВБ е насочена към поддържане стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея.