На 1 януари 2024 г., без преходен период България ще въведе еврото. А след тази дата в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. Тази заявка беше препотвърдена от Българската народна банка преди дни.

Това означава, че в следващите 2 г. и половина трябва да стане ясно как точно ще се преизчисляват цените; какви ще са процедурите за замяна на пари в брой; и как стои въпросът с конвертирането на левовите кредити и депозити. Предстои да се реши и въпросът със снабдяването и разпространението на евробанкноти и монети. От друга страна ще са нужни и сериозни законодателни промени.

За това ви питаме: