След три поредни седмици на съвпадение на динамиката на търговията на БФБ с тази в Западна Европа и САЩ, през отминалите пет работни (18-22 юли) е регистрирано пълно разминаване - пазарите от двете страни на Атлантическия океан бяха на преобладаващи печалби, а в София - на загуба, което се дължи най-вече на много добрия сезон на междинните отчети. Според проучване на Trading Economics над 60% от представените отчети на американски и западноевропейски компании, предимно от технологичния сектор, са печалби за първото полугодие.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че основните индекси от двете страни на Атлантика са с ръст между 0.09% и 3.03 на сто в Западна Европа и между 1.96% и 3.34 на сто за "Уолстрийт".

С най-голямо седмично повишение в Западна Европа затвори френският бенчмарк САС 40 (+3.03%), следван от германския DAX (+3.02%), общият европейски Stoxx 600 (+2.88%), британския FTSE 100 (+1.64%), испанския IBEX 35 (+1.33%), италианския FTSE MIB (+0.09%).

С най-висок седмичен ръст в Ню Йорк приключи технологичния Nasdaq (+3.34%), следван от широкия S&P500 (+2.56%) и индустриалния Dow Jones (+1.96%).

За много наблюдатели сегашният ръст на фондовите пазари е временно явление, заради задълбочаващата се енергийна криза с доставките на руски природен газ и петрол и последвалото от това ускоряване на инфлацията, и политиката на повишаване на лихвите от големите централни банки, които инвеститорите в борсови продукти не одобряват, защото по-високите лихви водят до повишаване на разходите за кредитите.

Последната анкета с инвеститори и анализатори на "Блумбърг" от миналата седмица показа, че 16-те експерти свиват прогнозите си за фондовите пазари в Западна Европа за втората половина на 2022 г. на фона на енергийната криза в региона, както и на затягането на паричната политика от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ) и нарастващата вероятност от рецесия.

Средната прогноза на всички анкетирани предполага спад на общия индекс на най-големите европейски компании Stoxx 600 през настоящата година с 9.1%, до 444 пункта. Ако прогнозата се потвърди, тазгодишното представяне на индекса ще бъде най-лошото от 2018 г. насам.

Най-песимистичните прогнози са на американската банка Goldman Sachs Group Inc. и на швейцарската UBS Group AG, които предполагат най-резкия спад на европейския фондов пазар от 2008 г. насам, когато общият европейски индекс ще загуби 46%. От началото на годината индексът Stoxx Europe 600 е спаднал с 12,7%, а през юли достигна 18-месечно дъно. Поради това някои експерти смятат, че пазарът може би е близо до дъното или вече го е достигнал.

Загуби в София за втора поредна седмица

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) завърши втора поредна седмица с преобладаващи загуби за индексите, с което беше прекъсната традицията през последните месеци всяка седмица да завършва с коренно противоположен тренд от предишната - повишения в предходната, които още на следващата работна седмица се сменяха с понижения.

През отминалите пет работни дни (18-22 юли) три от четирите индекса на БФБ завършиха с понижение и само равно претегленият BG TR30 с минимален ръст (+0.04%). С най-голям спад приключи секторният BG REIT (-1.57%), следван от измерителя на българските "сини чипове" SIFIX (-1.03%) и широкият BG BX40 (-0.28%)

3e-news.net

Равносметката от началото на юли показва, че три от индексите са на загуба и само BG REIT е с ръст от 2.11%. Най-голям спад е регистриран при BG BX40 (-2.19%), следван от SOFIX (-2.05%) и BG TR30 (-0.85%).

Месечни равносметки от началото на годината

През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет - два от измерителите в зелено и два в червено: със спад приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%).

През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април се оказва вторият месец с паритет за 2022 година: с нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).

Същото беше и съотношението през януари - два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).

Февруари засега е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

При четири месечни паритета, логично е от началото на годината до 22 юли два от индексите да са с повишения: BG REIT (+12.95%) и BG TR30 (+7.57%) и два с понижения: SOFIX (-5.51%) и BG BX40 (-1.88%).

На годишна база, спрямо 22 юли 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от BGTR 30 (+37.72%), следван от BG REIT (+17.59%), BGBX 40 (+13.91%) и SOFIX (+6.65%).

Акцент от седмицата: първото неуспешното IPO на beam пазара за развитие

По време на аукциона на първичното публично предлагане (IPO) на 20 юли на пазара за развитие beam на БФБ модната компания от Благоевград Фешън Съплай АД (Fashion Supply - FSN1) не бяха записани достатъчните 500 000 бр. акции на стойност 3 250 000 лева, за да се приеме IPO-то за успешно. Записани бяха само 12 068 акции от общо предложените 651 000 при емисионна цена от 6.5 лева. Това е първото неуспешно IPO на beam пазара, на който за една година (пазарът стартира на 5 юли 2021 година ) своите емисии пласират общо 9 малки и средни компании.

"Успехът на едно IPO е комбинация от много фактори. Част от тях са свързани с финансовото представяне на компанията, икономическият сектор на дейност и нейният пазарен потенциал. Но важни фактори са също така тези, които изграждат доверие и усещане за устойчивост. При пазарна несигурност и волатилност втората група фактори стават все по-ключови за вземане на инвестиционно решение.

Предварителните срещи и представяния на бъдещото IPO с потенциални инвеститори са изключително важни при пазарна несигурност. Чрез тях може от една страна да се получи обратна връзка за инвеститорската оценка и подходящата емисионна цена, но също и да се определи най-подходящото време за предлагането, ако е налице достатъчен инвестиционен интерес", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

БФБ отчете по-нисък седмичен оборот

при повече реализирани сделки спрямо предходната седмица (11-15 юли), но при по-слаб общ обем. Осъществени са 1813 сделки с 4 166 542 лота за 6 649 981 лева, спрямо 1 714 сделки с 2 870 268 лота за 24 571 696 лева или с 99 сделки и 1 296 277 лота повече, но със 17 921 715 лева по-малко. Да припомним, че през предходната седмица 8 дружества са реализирали седмичен оборот над 1 млн. лева всяко или общо 17 989 363 лева, което представлява 73.21% от седмичния оборот, докато през отминалите пет работни дни нито една емисия не е реализирала сделки за 1 млн. лева седмичен оборот.

С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 10 дружества, докато през предходната бяха 14 дружества. Най-голям седмичен оборот отчете Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 108 сделки с акции за 858 743 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 68 сделки за 385 861 евро (754 358 лева); най-големият софтуерен доставчик, германската SAP (SAP) със 75 сделки за 310 088 евро (606 222 лева); германската Siemens AG (SIE) с 59 сделки за 253 468 евро (495 530 лева); американската Apple Inc. (APC) със 7 сделки за 204 680 евро (400 149 лева); Асенова крепост АД (ASKR) с 28 сделки за 292 949 лева; Химимпорт АД (CHIM) със 104 сделки за 252 544 лева; Синтетика АД (SYN) с 1 сделка с акции за 220 000 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 15 сделки за 207 846 лева; Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) с 2 сделки за 203 500 лева.

В тази група на най-оборотните емисии за трета поредна седмица попада Агрия Груп Холдинг АД (AGH), а за втора поредна Асенова крепост АД (ASKR).

Освен това, 10-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 3 422 525 лева, формират 51.46% от седмичния оборот на БФБ.

След като три от индексите регистрират седмични понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 76% за губещите към 18% за печелившите и 6 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в повече за губещите: при емисиите (44% за печелившите към 29% за губещите и 27 на сто без промяна), при обемите обороти е различно (61% за губещите към 18% за печелившите и 21 на сто без промяна), а при сделките (76% за печелившите към 18% за губещите и 6 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (18-22 юли) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на загуба и само един на печалба:

- при SOFIX е регистрирано понижение с 1.03% спрямо спад с 1.33% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 585 956 лота за 1 216 623 спрямо 1 795 092 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.28% спрямо понижение с 1.33% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 894 375 лота за 2 656 324 лева при 6 831 594 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран минимален ръст от 0.04% спрямо спад с 0.67% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки със 702 681 лота за 2 618 977 лева при 5 778 260 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с най-голямо понижение от 1.57% спрямо спад с 2.04% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 109 516 лота за 232 149 лева при 314 944 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP1) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 400.00% и седмичен оборот от 10 112 лева при последна цена от 0.010 лв./акция и пазарна капитализация от 490 454 лева;

- Телематик Интерактив България АД (TIB) с повишение от 54.88% и седмичен оборот от 97 623 лева при последна цена от 25.400 лв./акция и пазарна капитализация от 109 728 152 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е за втора седмица в групата на най-печелившите акции с ръст от 24.79%, спрямо нарастване с 4.31% в предходната седмица и оборот от 178 751 лева за отминалите пет работни дни, при последна цена от 3.020 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 16 108 925 лева от 12 908 476 лева в предходната седмица;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с нарастване от 10.87% и седмичен оборот от 177 156 лева при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 46 951 171 лева;

- Софарма АД /варанти/ (SFAW) е с повишение от 8.26% и седмичен оборот от 26 687 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии със спад от 21.81%, при последна цена от отминалите пет работни дни 0.590 лв./броя и по-висока пазарна капитализация до 26 506 306 лева от 24 484 639 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-губещите акции

- Компас Фонд за вземания АДСИЦ (CRF) e начело в групата на най-губещите акции с понижение от 8.18% и седмичен оборот от 50 500 лева при последна цена от 1.010 лв./акция и пазарна капитализация от 1 515 000 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е на загуба с 6.54% и седмичен оборот от 207 846 лева, при последна цена от 2.000 лв./акция и пазарна капитализация от 521 000 000 лева;

- Химимпорт АД (CHIM) е със спад от 3.84% и седмичен оборот от 252 544 лева, при последна цена от 0.852 лв./акция и пазарна капитализация от 204 178 619 лева;

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) е с понижение от 3.23% и седмичен оборот от 13 080 лева, при последна цена от 0.180 лв./акция и пазарна капитализация от 35 218 852 лева;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) и със спад от 3.20% и седмичен оборот от 16 234 лева, при посредна цена от 4.840 лв./акция и пазарна капитализация от 165 896 082 лева.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.