В края на декември 2023 г. в обращение в страната са били 605 900 241 броя банкноти в лева, информират от Българската народна банка (БНБ). Спрямо края на ноември те се увеличават с 4,21 процента (581 448 019 броя).

Най-много банкноти в обращение отново са били тези с номинал 50 лева - 249 643 587 броя, следвани от банкнотите от 100 лева - 131 930 287 броя и тези с номинал 20 лева - 106 689 398 броя.

В края на декември стойността на банкнотите в обращение в лева е била 28 825 990 880 лева. Спрямо края на ноември увеличението е 3,52 на сто (27 846 898 630 лева).

През четвъртото тримесечие на изминалата година са регистрирани и задържани 152 броя неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение у нас. Най-много от тях са с номинал 50 лева - 68 броя. Регистрирани и задържани са също 65 броя неистински банкноти с номинал 20 лева, 10 с номинал 10 лева, както и 9 банкноти с номинал 5 лева.

В края на 1999 г. в обращение са били 160 559 571 банкноти, показва статистиката на БНБ. Тогава банкнотата с най-голям номинал е била тази от 50 лева и от нея в обращение са били 20 074 488 броя.

В края на 1999 г. най-много са били разпространени банкнотите с номинал 1 лев - 37 223 418 броя. Банкноти от 1 лев не са в обращение от 1 януари 2016 г., но продължават да се обменят в касите на БНБ. Банкнотата с номинал 100 лева е в обращение от 8 декември 2003 г.