Глобалното използване на еврото се повиши от рекордно ниските нива, достигнати през миналата година, най-вече за сметка на намаляване на дела на долара поради нестабилността на американската политика и опасенията за повишаване на лихвените проценти в САЩ, съобщи в четвъртък Европейската централна банка, цитирана от Ройтерс.

Използването в глобален план на еврото, което е втората най-широко използвана валута в света след долара, спадна през последното десетилетие до исторически минимум. Отскокът от този рекордно нисък дял в последно време обаче сякаш показва както притесненията по отношение на американската политика, така и нарастващото доверие за бъдещето на еврозоната, която оцеля при най-големия си тест по време на дълговата криза в региона.

Според ЕЦБ делът на еврото нараства в световните валутни резерви, в депозитите, при емитирането на дългове и при непогасените кредити, докато ролята му на една от водещите валути остава като цяло стабилна.

В световните валутни резерви делът на еврото нараства с 1,2% до 20,7%, докато делът на долара се понижава с 0,2% до 61,7%. Въпреки че делът на щатската валута продължава да бъде много по-голям, тези 61,7% представляват исторически минимум за долара, откакто съществува еврото.

Пазарният дял на долара е намалял през последното десетилетие, тъй като страните диверсифицират техните резерви с по-малки по значимост валути, включително японската йена и китайския юан (ренминби). "Някои нововъзникващи пазарни икономики продадоха валутни резерви, за да стабилизират местните си валутите в условията на по-строги финансови условия и обръщане на капиталовите потоци. Голяма част от тези интервенции се състояха в щатски долари, което механично подкрепи дела на еврото", показват анализът на ЕЦБ..

 

"Предварителните доказателства сочат, че опасенията за едностранни американски санкции може би са друг фактор, подкрепящ диверсификацията на потрфейлните резерви на някои централни банки, като например Руската централна банка", посочи ЕЦБ, добавяйки че руските търговски банки също така се страхуват, че санкциите могат да ограничат способността им да извършват сделки в долари.

"Китай също намали притежаваните американски ценни книжа през 2018-а година с около 60 млрд. долара в условията на ескалиращо напрежение в световната търговия", се посочва в доклада на ЕЦБ.

При емитирането на дълг в чуждестранна валута пазарният дял на еврото се увеличава с 2,5% до 22,7%, тъй като по-силният долар, заедно с по-високите лихвени проценти в САЩ, предизвикват загриженост относно по-високите разходи за обслужване на дълга, особено в развиващите се пазарни икономики.

При глобалните кредити пък пазарният дял на еврото се повишава с 0,8% до 19,3%, докато при ежедневната търговия с чуждестранна валута (на forex пазара), този дял се увеличава с 0,7% до 37,7%, добави ЕЦБ.