Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК), пусната в обращение на 15 януари 2020 г., с падеж 15.01.2025 г. На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. при средна доходност от 0,13%, съобщават от Министерството на финансите.

Така общият размер на пласираните ДЦК на вътрешния пазар от началото на годината е точно 1 млрд. лв.

Общият размер на подадените поръчки за аукциона в понеделник достигна 358,3 млн. лв., което е 1,79 пъти повече от предложените ДЦК.

От страна на инвеститорите беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 89%, следвани от пенсионни фондове - 5,5% и застрахователните дружества с 5,5%, обявиха от Министерството на финансите.