Проектът на ВМРО за закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност влиза за разглеждане в парламентарни комисии.

"Търсим възможност да бъдат защитени интересите и на двете страни - и на задължените лица, и на кредиторите", обясни пред БНР депутатът от ВМРО Красимир Богданов. Той подчерта, че текстовете предвиждат две предпоставки, за да бъде поставено физическото лице под закрила: неплатежоспособност и добросъвестност.

"Появата на законопроекта е много актуална към момента заради задълбочаването на кризата с коронавируса",каза Богданов. 

Какво се предлага?

Текстовете предвиждат, ако дадено лице не може да обслужва задълженията си към банкови институции, колекторски фирми и други кредитори в продължение на три месеца, то да има правото да подава заявление до районния съд за обявяване в неплатежоспособност. След това съдебен изпълнител ще описва имуществото и доходите му.

"Лицето трябва да има задължения, които надхвърлят 5 минимални заплати и не надвишават 10 хиляди лева. В този случай то попада в специален регистър, който ще бъде завеждан към Агенцията по вписванията и подлежи на защита", обясни Богданов. Той допълни, че лицето ще се поставя под защита за 5 години.

"Присъствието в този регистър не следва да бъде утежняващо обстоятелство при последващо теглене на кредит, ако лицето вече е изчистило старите си задължения", смята Красимир Богданов. Според него банките няма да затегнат режима на отпускане на кредити след приемането на бъдещия закон.

"Каквото и законодателство да бъде прието, вероятно някой ще се опита да се възползва от това", заяви депутатът. Затова и подробно се разписват факторите, които категоризират едно лице като недобросъвестен длъжник. Предвижда се защитата на хора, предизвикали своята неплатежоспособност с умишлени действия да се прекратява незабавно.