Президентът Румен Радев наложи вето на параграф 93 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, приет на 19 ноември 2020-а.

"С него се въвеждат нови положения в Закона за потребителския кредит, които са недопустими в една правова държава с разделение на властите. Те ограничават правото на защита и достъпа на гражданите до съд, както и налагат правно нетърпимо ограничение на правомощието на българския съд да преценява дали договорите съответстват на закона и морала", се казва в изявление на пресцентъра на президентството.

Преди дни "Лекс" съобщи, че над 130 адвокати от цялата страна призовават президента Румен Радев да наложи вето върху разпоредбата от Закона за потребителския кредит (ЗПК), предвиждаща нова висока неустойка по бърз кредит.

Според адвокатите тя противоречи на Конституцията, на правото на Европейския съюз и на Европейската конвенция за защита правата на човека и единственото обяснение за приемането ѝ е "крещящ лобизъм в интерес на фирмите за бързи кредити".

Припомняме, че на 19 ноември промяната в Закона за потребителския кредит (ЗПК) бе направена в предпоследната от преходните и заключителни разпоредби на друг законопроект - този за изменения в Закона за ДДС.

Разходите (по чл. 19, ал. 3, т. 1 от ЗПК) "по договор за кредит, отпуснат от финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции, не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата, като при изпълнение на това условие, те не се считат за прекомерни по смисъла на чл. 143, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на потребителите и накърняващи добрите нрави съгласно чл. 26 от Закона за задължения и договорите".

Иначе казано, гласувано бе разходите, които потребителят ще плаща при неизпълнение на задълженията си по договор за потребителски кредит от финансова институция, да могат да достигнат до двойния размер на главницата. (Според закона - това е лице, различно от кредитна институция и инвестиционен посредник, което може да отпуска кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства - чл.3, ал.3 от Закона за кредитните институции.)

След приемането на текста омбудсманът Диана Ковачева заяви, че ще се сезира Конституционния съд, ако промяната бъде обнародвана. А шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) заяви преди ден в парламента, че разпоредбата ще бъде отменена.