Преобладаващата част от живозастрахователите и три компании от общото застраховане покриват "ковид" риска. Това сочат резултатите от проучване на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) сред членовете й, оповестени днес.

Пет от животозастрахователните компании и една от общо застраховане са посочили в отговорите си, че за тях "ковид" не е изключен риск. Това означава, че той се третира като стандартна инфекция и е покрит по полици, предвиждащи обезщетения, свързани със заболяване. Размерът на обезщетенията или плащанията зависи от условията по конкретната полица.

Други застрахователи посочват, че предлагат продукти с включено "ковид" покритие или такова може да се добави по желание на клиента.

Сред вариантите, предлагани на пазара са: рискови застраховки "Живот", застраховки "Заболяване и злополука", като освен за групови (за работодатели), има оферти и за индивидуални застраховки. Най-общо, по тях покритията (основни и допълнителни) са за смърт в резултат на заболяването, обезщетения (дневни пари) за болнично и домашно лечение, обезщетения за временна нетрудоспособност, има и оферти за покрития на трайно намалена или загубена трудоспособност в резултат на заболяването.

Някои застрахователи предлагат покрития и за медицински разходи (медикаменти, прегледи и изследвания вкл. тест за корона вирус). Има здравни застраховки, които включват ковид риска. Предлагат се и застраховки "Злополука за учащи се, деца и персонал в учебни и детски заведения" с такова покритие.

Условията и размерите на обезщетенията са различни в зависимост от условията по полицата. Например, дневните плащания за престой в болница могат да варират от 10 до 50 лв. на ден, има различни ограничения или изрични условия по отношения на максималния броя дни престой.

За хората, планиращи пътуване извън страната, е налице възможност да си осигурят застрахователна защита, включваща риска "ковид". Има общозастрахователни компании, които предлагат такава по застраховки "Помощ при пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване". При първия вид застраховка се покриват медицинските разходи, свързани с диагностицирането и лечението от "ковид" в чужбина. По втората се изплаща обезщетение според условията по полицата, например - отмяна на пътуването поради карантина, домашно лечение или хоспитализация в резултат на заболяване от ковид и други.

"Тъй като отделните застрахователни оферти се различават, съветът ни към потребителите е при избор да проучат различните пазарни предложения, да се запознаят с покритите рискове, застрахователните суми и други условия по полицата. Така ще могат да направят информиран избор, съответстващ на личните им предпочитания и нужди", коментираха от Асоциацията на застрахователите.