Лихвените проценти на кредитите на бизнеса и домакинствата отбелязват понижение на годишна база в новите договори на банките през май с едно изключение, показват предварителните данни на Българската народна банка.

Единствено при заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, има повишение на средната лихва на кредитите, които банките са сключвали по нови договори с фирмите.

И докато през май 2017 г. кредитните институции са отпускали кредити с при средна лихва 3,29%, то през миналия месец те са олихвявали отпуснатите средства при 3,78%.

На месечна база обаче тези заеми се олихвяват по-ниско с 0,23 пр. п., след като през април средният лихвен процент беше 4,01%.

В централната банка изчисляват, че през май средният лихвен процент по кредитите на фирмите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2017 г. с 0,37 пр.п. до 3,95%, а по тези, договорени в евро - с 0,68 пр.п. до 3,38%.

Средният лихвен процент по заемите над 1 млн. евро, договорени в евро, през миналия месец спада с 0,69 пр.п. спрямо април и към 31 май е 2,92%.

На месечна база средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,43 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0,07 пр.п.