Дългоочакваните промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), касаещи изплащането на вторите пенсии от частните пенсионни фондове бяха приети на първо четене от Парламентарната комисия по бюджет и финанси, предаде БНР. След оживени дебати вчера и парламентарната комисия по труда и социалната политика одобри законопроекта, предложен от Министерския съвет. Това стана с гласовете на депутатите от ГЕРБ и "Обединени патриоти", от БСП и ДПС гласуваха "въздържал се".

В пленарната зала на парламента промените ще бъдат разгледани на първо четене в петък.

При обсъжданията бяха поставени редица въпроси

Един от проблемите с втората пенсия може да бъде открит в становище на Комисията за финансов надзор. В него регулаторът предупреждава, че има неясноти във формулировката на редица текстове, както и по механизма за осъвременяване на втората пенсия.

Редица НПО също реагираха, че в проектозакона има много положителни елементи, но е нужно детайлно разписване на текстовете между първо и второ четене.

Какво предвижда КСО?

Уреждането на фазата на изплащане от частните фондове пък е наложително, тъй като първите пенсионери се очакват през септември 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената пенсионна възраст. Първите по-значителни групи пенсионери от УПФ се очакват след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще се пенсионират.

Предлага се наред с предвидените и към настоящия момент пожизнени пенсии да се регламентира разсроченото плащане като пенсионен продукт. Така осигурените ще имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на пенсионна възраст.

Допуска се и право на допълнителна пожизнена пенсия за старост до една година преди навършване на тази възраст, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Редактират се и сроковете за преместване на партидите от частен фонд към НОИ преди пенсиониране.