През март 2019-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 79,096 млрд. лева (68,4% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 9,3% след растеж с 9,1% месец по-рано (през февруари 2019-а), показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Депозитите на нефинансовите предприятия през март са в размер на 23,365 млрд. лева (20,2% от БВП), нараствайки на годишна база със 7,8% след тяхно повишение с 8,1% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се увеличават с 26,8% на годишна база след растеж с 29,6% през февруари и достигат през март 3,363 млрд. лева (2,9% от БВП).

През март депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 52,368 млрд. лева (45,3% от БВП), като се повишават на годишна база с 8,9% след растеж с 8,5% през февруари.

Кредитите за неправителствения сектор през трети месец на 2019-а са в размер на 58,062 млрд. лева (50,2% от БВП) спрямо кредити за 57,935 млрд. лева през февруари (50,1% от БВП), като нарастват на годишна база със 7,8% (спрямо март 2018 година) след повишение с 8,7% месец по-рано.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през март с 5,3% на годишна база след повишение с 6,2% през февруари и достигнат 33,117 млрд. лева (28,6% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 22,168 млрд. лева (19,2% от БВП), като спрямо март 2018-а година те се увеличават с 11,0% след повишение с 10,7% през февруари тази година. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 10,763 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,5% (при годишно увеличение с 11,3% през февруари), докато потребителските кредити възлизат в края на март на 9,334 млрд. лева и са с цели 17,9 на сто над нивата от март 2018-а година след тяхно повишение със 17,7% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,777 млрд. лева (2,4% от БВП), нараствайки на годишна база с 14,7% след тяхно повишение с цели 25,7% през февруари 2019-а.

Нетните чуждестранни активи в края на март се увеличават с 10,7% спрямо година по-рано, достигайки 57,467 млрд. лева. Чуждестранните активи се увеличават с 10,5% (след повишение с 9,6% през февруари 2019-а), достигайки 67,244 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,777 млрд. лева, нараствайки на годишна база с 9,4 на сто (след повишение със 7,9% през февруари).