Между 60 и 80 млн. лв. е била експозицията на българските застрахователи в активи на компании от Русия, Беларус и в по-малка степен към Украйна, като това е представлявало малко по-малко от 1 на сто от всички активи на застрахователния сектор. Това каза зам.-председателят на Комисията за финансов надзор Владимир Савов, отговарящ за застрахователния надзор в отговор на въпрос на БТА. Той бе участник в панел, посветен на влиянието на наложените санкции следствие на войната в Украйна, който е част от форума "Финансови дни Астана", провеждан в столицата на Казахстан.

На форума участие взеха още представители на финансови и банкови регулатори от Унгария, Азербайджан и на домакините от Регулатора за финансови услуги в Астана.

Към момента тези активи възлизат на по-малко от 10-15 млн. лв., каза от още Савов и посочи и конкретен проблем, свързан със санкции при транспортирането към Русия на отработеното ядрено гориво от АЕЦ "Козлодуй". Става въпрос за застраховането на товарите, защото българските компании са отказали да поемат риска за пренос на каргото през Черно море заради високите рискове, поради продължаващите бойни действия. По думите му към момента е предложено решение пул от български застрахователни компании да поемаме застраховането на територията на България до пристанището във Варна, а след това руски частен застраховател да поеме тази дейност за транспорта по море. Зам.-председателят на КФН уточни, че не е наясно дали този вариант се използва в момента.

Петер Бакош, оглавяващ пазарното наблюдение на регистрираните компании в централната банка на Унгария посочи, че с налагането на санкциите се е забелязало ръст в съмнително кредитиране, но към този момент нещата вече са под контрол. Той посочи, че след избухването на войната и налагането на санкциите са разработени нови механизми за наблюдение, които допълнително да увеличат инструментариума за контрол на трансакциите.

В Азербайджан има нулева толерантност към нарушаване на наложените от Запада санкции по отношение на Русия и Беларус, заяви Рустан Тахиров, директор на отдела за финансова стабилност към централната банка на Азербайджан. Той допълни, че в страната му са разработени различни сценарии за контрол на риска, които да бъдат приложени при необходимост. По думите на Тахиров санкциите са довели до ръст на инфлацията, но и до нови възможности за икономиката на Азербайджан, който доставя все повече въглеводороди за Европа.