В края на миналата и началото на тази година редица банки предприеха корекции в тарифите си. Най-често променяните такси и този път бяха свързани с разход по поддръжка на сметка (месечна такса за поддръжка), операции в клоновата мрежа на банка (на каса), разходи при превод на суми, а някои от тях промениха и таксите при теглене на банкомат.

Изглежда въпросът "Кои са банките, които предоставят най-ниски такси?" стои на дневен ред. Информационният портал "Моите пари" публикува класация на банките с едни от най-често използваните операции, извършвани с дебитна карта: теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на банката, издател и теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на друга банка.

Източник: "Моите пари"

Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

"В началото на годината Уникредит Булбанк взе пример от Банка ДСК, която по-рано промени таксата за теглене на суми от банкомат на банката, трансформирайки фиксирана такса на процент от тегленета сума, прилагайки минимален размер. Дали други банки ще последват този пример, предстои да узнаем. Към момента не може да се каже, че съществува голямо разнообразие в размера на таксите, които начисляват банките при теглене на суми от банкомат на банката издател, като видимо от таблицата по-горе при около 80% от случаите таксата е 0.30 лв", коментират анализаторите.

Таксите за теглене на суми в брой от чужд банкомат винаги са били и остават да бъдат по-високи. Те започват от 1 лв. и достигат 1.50 лв. за всяка операция.

Източник: "Моите пари"

Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

Първите две банки, които не начисляват такса при теглене на суми в брой от чужд банкомат, имат някои ограничения, свързани с честотата на извършваните операции/транзакции, както и по отношение размера на сумите, които се изтеглят.