Преди коледните и новогодишните празници през четвъртата работна седмица на декември (19-23) цените на акциите се повишиха по фондовите пазари в Западна Европа и България, докато в САЩ посоката на трите основни индекса не беше еднаква - два от измерителите бяха на загуба и само индустриалният Dow Jones приключи със седмичен ръст. Това, според много анализатори, се дължи на традиционните нагласи за предколедно рали, когато инвестиционните портфейли се пренареждат, доколкото позволяват самите пазарни участници, които се подготвят за новата година.

Тазгодишното рали, обаче, не беше обичайно или поне не следваше традициите в последната седмица преди празниците пазарите на акции по света да регистрират стабилни повишения, а някои национални индекси и годишни върхове.И другата съществена разлика е, че инвеститорите не са празнично настроени, а са повече песимистични заради задаващата се рецесия през 2023 година, става ясно от анкета на "Ройтерс".

Седмичната равносметказа Западна Европа и САЩ

показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантикае приключила без ясно изразена единна посока - борсите в Западна Европа са на печалба, а на "Уолстрийт" в Ню Йорк преобладават загубите. Общият европейски индекс Stoxx 600 Europe се е повишил с 0.64% (след като регистрира спад от 3.28% в предходната седмица, слизайки до петседмично дъно). От националните измерители на "сините чипове" с най-съществен ръст от 1.96% е испанският IBEX 35 (-2.13% в предходната седмица), следван от британския FTSE 100 с повишение от 1.96% (-1.93% седмица по-рано), италианския FTSE MIB с ръст от 0.82% (-2.13% в предходната седмица), френския САС 40 с повишение от 0.81% (-3.31% седмица по-рано) и германския DAX с ръст от 0.34% (-3.32% в предходната седмица).

За разлика от Западна Европа от другата страна на океана,на "Уолстрийт" в Ню Йорк, доминираше червеният цвят и само индустриалният Dow Jones регистрира повишение от 0.86% (-1.66% в предходната седмица). Другите два измерителя бяха на червено: технологичният Nasdaq се понижи с 1.94% (-2.72% седмица по-рано), широкият S&P 500 загуби 0.19% (-2.09% в предходната седмица).

Седмичната равносметка за БФБ

През четвъртата работна седмица на декември (19-23) търговията на БФБ приключи с повишение и за четиритеиндекса, за разлика от предходната седмица, когато бяха на загуба. Общият възходящтрендв София съвпада с посоката на търговия по фондовите борси в Западна Европа и отчасти с "Уолстрийт" в Ню Йорк, където само основният DowJones Industries завърши с нарастване.

На БФБ най-голямо седмично повишение отчете секторният индекс BG REIT (+1.01%, при минус 1.15% в предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (+0.30% при минус 0.51% седмица по.рано), равно претегления BG TR30 (+0.30 при минус 0.31% в предходната седмица)и измерителя на "сините чипове" SOFIX (+0.26% при минус 0.41% седмица по-рано).

От началото на годината до 23 декемвриSOFIX e на загуба с 5.15%.

Акцент от седмицата - стартира търговията с акциите на АмонРаЕнерджи

Първото от четирите дружества, които реализираха първични публични предлагания (IPO) на пазара за развитие на малки и средни предприятия Beam през последните 30-ина дни, стартира търговията с акции на 22 декември. Това е енергийната компания АмонРаЕнерджи (AMON), която в деня на старта успя да пласира 27 842 броя акции за 345 241 лева при цена от 12.400 лв./акция.

Да припомним, че на 30 ноември АмонРаЕнерджи (доставчикът и инсталатор на фотоволтаични модули, инвертори и конструкции за соларната енергетика) получи 3 116 070 лева от инвеститорите след успешно реализираното IPO. От предложените 1 259 100 броя акции от увеличението на капитала на дружеството бяха записани и платени 251 296 броя, всяка една с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 12.40 лева.

Другите три компании, които проведоха успешни IPO и предстои да стартират търговията с акциите си са: МФГ Инвест АД (IPO на 6 декември), набран свеж капитал в размер на 4 039 154 лв. при емисионна цена за една акция от 3.38 лв.; Ай Ти Еф Груп АД (IPO на 7 и 8 декември), набра общо свеж капитал в размер на 3 010 000 лева при емисионна цена от 4.300 лв./брой; Мелифера АД (IPO на 15 декември) набра свеж капитал от 1 063 840 лева при емисионна цена от 4.40 лева.

БФБ с по-нисък седмичен оборот

спрямо предходната седмица(12-16 декември). През отминалите пет работни дни са осъществени 1 198 сделки с 5 253 827 лота за 19 812 099 лева спрямо 1 379 сделки с 3 383 236 лота за 28 696 191 лева или със 181 сделки за 8 884 092 лева по-малко, но с 1 870 591 лота повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 17 дружества, докато в предходната бяха с едно повече - 18 дружества. Най-голям седмичен оборот отчете НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-ИйстЮръп (CCR7) с 16 сделки за 4 763 863 лева, ТексимБанк АД (5CPA) с 3 сделки с облигации на дружеството за 2 510 100 лева, НДФ Динамик (DYN)с 5 сделки с акции на дружеството за 2 262 708 лева, Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 8 сделки за 1 796 340 лева, Алфа България АД /варанти/ с 1 сделка за 520 650 лева, ТексимБанк АД (TXIM) с 47 сделки с акции на дружеството за 469 370 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 22 сделки за 430 749 лева, Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 11 сделки за 429 200 лева, Сила Холдинг АД (HSI) с 31 сделки за 404 198 лева, Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 12 сделки за 400 000 лева, АмонРаЕнерджи АД (AMON) с 3 сделки за 345 241 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 93 сделки с 336 624 лева, Холдинг Център АД (HCEN) с 12 сделки за 330 256 лева, Алтерко АД (A4L) с 49 сделки за 318 743 лева, Volkswagen AG (VOW3) с 54 сделки за 317 623 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 27 сделки за 244 877 лева, Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) с 35 сделки за 202 964 лева.

Прави впечатление, че сред лидерите по оборот за трета поредна седмица са две дружества - НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-ИйстЮръп (CCR7) и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), и още три за втора поредна седмица - НДФ Динамик (DYN), Софарма имоти АДСИЦ (SFI), Родна Земя Холдинг АД (HRZ) и Алтерко АД (A4L) със 74 сделки за 766 353 лева.

След катои четирите индекса са със седмично повишение,

Печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 70% за печелившите към 10% за губещите и 20 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите (40% за печелившите към 12% за губещите и 48 на сто без промяна), при емисиите (41% за печелившите към 29% за губещитеи 30 на сто без промяна) и при сделките (44% за печелившите към 37% за губещитеи 19 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (19-23декември) показва, както вече посочихме, чеи четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.26% спрямо понижение с 0.41%в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на "сините чипове", са реализирани сделки със713 229лота за 1 908 792лева спрямо 2 239 673 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен ръст с 0.30% спрямо спад с 0.51% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с1 146 305 лота за 4 961 815 леваспрямо 10 242 959лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 0.10% спрямо понижение с 0.31% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с1 157 743лота за 5 050 852 лева спрямо 20 087 694левав предходната седмица;

- при секторния BG REIT еотчетен най-висок ръст от 1.01% при спад от 1.15% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 128 910лота за 384 222 лева спрямо 1 873 985лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

Начело в тази група е ИД Надежда АД (NAD) със седмичен ръст от 20.00% и оборот от 16 670 лева, при последна цена от 0.600 лв./акция и пазарна капитализация от 2 361 071 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с нарастване от 4.90% и оборот от 42 224 лева, при последна цена от 0.750 лв./акция и пазарна капитализация от 44 520 389 лева;

- Холдинг Център АД (HCEN) е с повишение от 4.89% и оборот от 330 256 лева, при последна цена от 38.600 лв./акция и пазарна капитализация от 28 406 126 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с ръст от 4.74% и оборот от 65 479 лева, при последна цена от 1.990 лв./акция и пазарна капитализация от 296 678 752 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е с повишение от 4.17% и оборот от 132 376 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии с понижение от 4.00%. Последната цена за отминаващата седмица е 1.250 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 50 446 800 лева от 48 428 928 лева в предходната седмица.

Най-губещите акции

Начело на най-губещите емисии е Република Холдинг АД (HREP) е със спад от 51.69% и оборот от 11 168 лева при последна цена от 2.000 лв./акция и пазарна капитализация от 3 189 484 лева;

- американската TeslaInc. (TL0)е с понижение от 22.52% и оборот от 16 681 лева, сред като и в предходната седмица беше начело на тази група, при последна цена от 115.000 евро/акция*;

- германската Volkswagen AG (VOW3)е със загуба от 14.55% и оборот от 317 623 лева, при последна цена от 114.500 евро/акция;

- американската FacebookInc. (FB2A)е със спад от 5.56% и оборот от 15 780 лева, при последна цена от 106.620 евро/акция;

- Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) е с понижение от 4.42% и оборот от 202 964 лева, при последна цена от 21.600 лв./акция и пазарна капитализация от 49 886 518 лева.

*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и "Ройтерс" за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.