Печалбата на банковата система към 30 септември се е свила до 701 млн. лева. Това става ясно от данните на Българската народна банка. За сравнение година по-рано отчетеният финансов резултат беше 1.270 млрд. лева.

Към края на деветия месец на годината активите на банковата система достигат 119.2 млрд. лв., като спрямо предишното тримесечие се увеличават с 3.9 млрд. лева.

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5.895 млрд. лв. (при 6.017 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.78 процента (при 8.11 процента в края на юни).

Брутните кредити и аванси през третото тримесечие на годината се увеличават с 1.6 млрд. лв. и в края на септември възлизат на 75.7 млрд. лева.

Депозитите в банковата система в края на септември са 101.1 млрд. лв. и през третото тримесечие се увеличават с 3.4 млрд. лева. Нарастване има при депозитите на фирмите (с 2,591 млрд. лв.), на домакинства (с 830 млн. лв.) и на кредитните институции (със 188 млн. лв.). Намаление се наблюдава единствено при депозитите на сектор държавно управление (с 229 млн. лв.).

Отложени задължения

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 30 септември 2020 г. са подадени общо 124 950 искания за 9,998 млрд. лева. От тях са одобрени 106 481 броя за 9,023 млрд. лева. Предприятията са заявили 14 343 броя за 7,711 млрд. лв., като от тях са одобрени 13 165 броя за 6,976 млрд. лева.

От домакинствата са подадени 110 607 искания за 2,287 млрд. лв., от които са одобрени 93 316 броя за 2,047 млрд. лева.

Спрямо 31 август 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 2267, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 48 млн. лева.

В сравнение с 30 юни 2020 г. обаче общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава със 7982, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 906 млн. лева.