Парламентът одобри бюджетите за следващата година на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Държавната агенция "Разузнаване" (ДАР), Националната служба за охрана (НСО), както и на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Това стана с гласуване на текстове от закона за държавния бюджет за 2021 г. на второ четене, предаде БТА.

В бюджета на ДАНС са предвидени 137,5 млн. лв. разходи за защитата на националната сигурност.

За Държавната агенция "Разузнаване" са определени 49,9 млн. лв. разходи за информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на страната.

В бюджета на НСО са предвидени 47,8 млн. лв. разходи за осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт.

За КПКОНПИ са определени 23,4 млн. лв. разходи за осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности.