На извънредно заседание днес парламентът прие на второ четене Проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Какво предвижда бюджетът?

Бюджетът на Здравната каса за 2021 г. е 5.341 млрд. лeвa. В документа е посочено, че НЗОК ще може да получава допълнителни средства за борба с COVID-19.

Предвижда се, ако има неусвоени средства, те да могат да се използват за заплащане на неразплатена на болниците дейност за 2017 и 2018 година.

При обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по Закона за здравето или при извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването ще може със заповед да разпореди на регионалните здравни инспекции въвеждането на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната област за определен период от време, допълва БТА.

В бюджета за 2021-а е уредено и допълнително заплащане на лекари, медицински сестри, фелдшери и санитари.

За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се осигуряват средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови месечни възнаграждения на медицинския персонал както следва:

  • на лекари - в размер на 600 лв.;
  • на специалисти от професионално направление "здравни грижи" - 360 лв.;
  • на санитари - 120 лв.

Допълнителни трудови възнаграждения няма да се изплащат на лекари, чиято брутна работна заплата надвишава 5000 лв. месечно.

Предвижда се и възможността за командироване на медицински специалисти от едно в друго лечебно заведение. Разписана е и възможност за изпращане на SMS за лица, поставени под карантина.

Бюджетът на НЗОК запазва здравноосигурителната вноска в размер на 8 процента. Съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2021 г. е 60:40.

Очаква се днес депутатите да гласуват и законопроектите за следващата година на Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет.