Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, олслужващи домакинствата) към края на първото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 1.9% (+56 401 броя) до общо 2 987 558 броя спрямо първото тримесечие на 2022 година, а общият им размер се повишава с 11.9% (+8 765 696 лева) до общо 82 594 436 лева.

Нефинансови предприятия: Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2023 година са 152 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 5.2%. Размерът на тези кредити е 42.064 млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.9% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия се увеличава с 1.4%, а размерът им - с 1.2%. Това показват данните на БНБ, обявени днес на сайта на централната банка.

Към края на март 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.7%.

В същото време броят на депозитите на същите три сектора към края на първото тримесечие на 2023 г. намалява на годишна база с 1.3% (-126 318 броя) до общо 9 426 213 броя, а размерът им се увеличава с 13.1% (+13 805 396 лева) до общо 118 867 597 лева спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Нефинансови предприятия: Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2023 г. са 613 хил. броя, като се отчита ръст от 0.4% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на първото тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 41.279 млрд. лева като на годишна база той нараства с 21.6%. Спрямо края на декември 2022 г. броят им намалява с 0.7%, а размерът им се повишава с 2.7%.

Домакинства и НТООД: В края на март 2023 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 1.7%, като достига 2.834 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14.6%, като достига 34.100 млрд. лева. В края на март 2023 г. в сравнение с края на декември 2022 г. броят на тези кредити нараства с 0.1%, а размерът им - с 2.9%.

Към края на март 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 25.8%.

Домакинства и НТООД: В края на първото тримесечие на 2023 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.806 млн., като намалява на годишна база с 1.4%. Размерът на тези депозити в края на март 2023 г. нараства на годишна база с 9.4% и достига 73.181 млрд. лева. В края на март 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 1%, а размерът им нараства с 1.6%.

Към края на март 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.1%.

3eNews