Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС номер 257 от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 и възлагане изпълнението й на "Българска банка за развитие" АД. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

С него срокът за кандидатстване по програмата се удължава до 31 август 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от страна на банките партньори по нея, което от двете настъпи по-рано.

Решението е продиктувано от това, че пет от търговските банки, които са сключили финансови споразумения с ББР все още финансират по Програмата. Съдейки по темпа им, ако не се удължи срокът за кандидатстване по нея, ще остане свободен, неоползотворен гаранционен лимит.

Едновременно с това е приета и промяна в т. 2 от Решение номер 257 на Министерския съвет от 2020 г. за отразяване на настъпилата промяна в акционерното участие на държавата в капитала на Българската банка за развитие, а именно - че Банката е еднолично акционерно дружество.

Приетото решение ще способства за ефективното изпълнение на програмата, възложена на ББР ЕАД, за преодоляване на отрицателните последици от пандемията COVID-19, се посочва в съобщението.