Министерският съвет (МС) одобри ново плащане от над 6,7 млн. лева за хотелиерите, настанили украински бежанци, реши правителството на днешното си заседание. Решението касае допълнително одобрени кандидати по "Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България". 

Министерският съвет прие също допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по Програмата.

Плащането по настоящото решение на МС е в общ размер на 6 729 939,80 лв. по програмата.

Ще бъде изплатена помощ за периода от 1 септември до 30 септември тази година по общо 300 подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ. Тя се изразява в 507 519 нощувки, включително в някои места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в посочения период.

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция "Миграция" и Главна дирекция "Гранична полиция" при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.