Финансовият министър Владислав Горанов е изпратил писмо до президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги, в което са приложени и ревизираните варианти на промените в банковото законодателство на България, необходимо за членството на страната в Банковия съюз.

В новия вариант фигурират текстове, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции. Това става ясно от сайта на Министерство на финансите (МФ), където са публикувани писмата и всичко свързано с процедурата по присъединяване към валутно-курсовия механизъм ERM II.

След като тази стъпка е изпълнена, може да се счита, че т.нар. механизъм на тясно сътрудничество с ЕЦБ е на финалната права.

Темата е особено актуална през последните седмици след спорове в публичното пространство, че реално процедурата по кандидатстване дори не е започнала. Това наложи МФ да изпрати писмо до медиите, в което да обясни, че всички стъпки се спазват стриктно и няма "блокаж" по присъединяването.

В началото на месеца от ведомството на Горанов посочиха, че все още тече съгласувателна процедура относно тясното сътрудничество с националните компетентни институции на участващите държави членки, чиято валута не е евро (ECB/2014/5). Съгласно Решение ECB/2014/5 заявлението на страната ни трябва да съдържа в приложение проект на законодателни текстове, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции, считано от датата на стартиране на тясното сътрудничество.