Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова става председател на Управителния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ), съобщи Министерството на финансите.

За втори път в историята на банката жена е избрана за председател на Управителния съвет, като за първи път български представител поема. Маринела Петрова ще заеме поста с тригодишен мандат, считано от 18 декември.

Управителният съвет е върховният орган на БРСЕ, който се състои от председател и по един представител на всяка държава член. Той определя стратегическите насоки за развитие на банката, както и приемането на нови членове.

Председателят на УС отговаря за политическите отношения с длъжностните лица на държавите членки, Съвета на Европа и други международни институции, в тясно сътрудничество с управителя на БРСЕ.

Функциите на позицията включват също редовно представяне на информация за дейността на банката пред Комитета на министрите и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Мандатът на председателя на УС може да бъде подновен веднъж. Всяка държава-член на банката има право да представи свой кандидат за позицията, като правителството номинира българския заместник-министър на финансите през октомври тази година.

БРСЕ е най-старата международна финансова институция в Европа, като страната ни е неин член от 28 май 1994 година.