Вестникът изтъква три причини за това: Първо, предстои харчене на бюджетния излишък, което означава, че на пазара ще се налеят пари. Второ, ЕЦБ няма да вдигне лихвата, както се очакваше и следователно лихвите на международните пазари ще се укротят. Трето, есента е време за промоции на различни продукти, а те са ефективни, само ако се предлагат при по-ниски лихви или такси.