Проучване на Министерството на финансите на Нидерландия е установило, че хората с незападен произход най-често се сблъскват с дискриминация при общуването си с банките. Най-голямото оплакване е от прекомерни проверки и контрол. Банките трябва да направят повече, за да предотвратят дискриминацията на своите клиенти, заявява Нидерландската банка, централната банка на Нидерландия (De Nederlandsche Bank) след разследване на множество сигнали от клиенти на банки, преживели дискриминация по време на проверките за борба с изпирането на пари.

"Неприемливо и много болезнено е някой да изпитва дискриминация, да не говорим, че това се случва", заяви министърът на финансите Стевън ван Вайенберг. "За мен е ясно, че трябва да се предприемат действия. Освен това като общество не можем да си позволим част от населението да се чувства изключено или третирано по различен начин", допълни той.

Нидерландските банки са предприели мерки за предотвратяване на дискриминацията, "но те все още не са достатъчно конкретни или целенасочени", заявиха от Нидерландската банка. "Освен това политиките за борба с дискриминацията често са насочени към работата на самата банка, а не към контакта с клиента".

Според централната банка на Нидерландия един от проблемите е, че когато работят за предотвратяване на дискриминацията понастоящем банките разглеждат предимно изключването. "Но става въпрос и за риска от различно третиране или от поставяне в неравностойно положение", предупреждава институцията. Разглеждайки дискриминацията от този ъгъл, има няколко неща, които банките могат да направят, за да я предотвратяват по-ефективно, смятат от централната банка.

Нидерландската банка препоръча на банките да подобрят комуникацията си с клиентите и да обясняват ясно защо те се проверяват. Тя също така призова банките да организират обучение за всички нива на организацията, специално насочено към равното третиране на клиентите.

През март Нидерландската банкова асоциация призна, че етнически различните холандци по-често са обект на проверки от страна на банките им за потенциално подозрителни трансакции, отколкото хората с произход само от Нидерландия. Според председателя на асоциацията Меди ван дер Лаан това е така, защото Законът за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма изисква от банките да разследват транзакции, включващи високорискови държави, включително места като Сирия, Афганистан и Турция.

Хората с различен етнически произход в Нидерландия е по-вероятно да имат връзка с тези страни, например защото все още имат семейства там, каза Ван дер Лаан. Това означава, че някой може да получи обаждане от банка, ако преведе пари на родителите си в Турция, например, за да помогне за финансирането на ремонт. "И тогава не е задължително да има нещо нередно. Но като банка все пак трябва да проверите".