Кипърските банки са получили писмо от Централната банка на острова, с което се изисква в определени срокове да се закрият сметките на всички офшорни компании.

Процедурата трябва да стартира днес, а след закриването, офшорните компании ще могат да откриват свои сметки само при спазване на нови регистрационни условия. Това съобщават местни медии.

Според информацията, вече ще се изискват следните данни:

- копия на лични карти или паспорти на титулярите, адрес за постоянно пребиваване и данъчен номер в държавата ,където плащат данъци.

- препоръчителни писма от банки.

- информация за платен данък по местоживеене.

- данни за други банкови сметки в банки извън тази, за която се кандидатства.

-документи за произход на парите, влагани в офшорните фирми.

Кипърските банки ще проверяват данните на всеки шест месеца. Те трябва да са наясно и с търговската целесъобразност на сделките, минаващи през офшорната фирма.

С предимство ще се откриват сметки на компании с офиси в Кипър, реално работещи и с персонал в тях. Те ще са задължени да водят счетоводна отчетност и да я представят пред банката.

Освен това, задължително става декларирането на активи пред банката- акции, държавни ценни книжа или друго. Кредитите не се смятат за актив.

Тези промени стават след посещението на представители на американското Министерство на финансите и поставените от тях изисквания за дейността на офшорните фирми, регистрирани на Кипър.