Рекордната инфлация за май в еврозоната потопи пазарите на акции в Западна Европа, като достигна най-високо отчитано от "Евростат" ниво от 8.1% на годишна база, което силно притесни инвеститорите, че икономическият ръст в региона не само ще се забави, но и ще спадне през следващите няколко месеца. Това е и главната причина основните фондови борси в Западна Европа да приключат отминалата седмица на загуба.

В същото време от другата страна на Атлантическия океан, в САЩ, все още не са обявени данните за поскъпването на потребителските цени през май, но ситуацията изглежда малко по-обнадеждаваща за инвеститорите, затова и седмичната равносметка е за общ ръст на трите основни измерителя на фондовата борса на "Уолстрийт" в Ню Йорк, въпреки спада в петък. Инфлацията в САЩ продължава да е на високо равнище през април (8.3%), когато индексът на потребителските цени в САЩ регистрира повишение от 8.3% на годишна база, но темпът на нарастване се забавя от достигнатия през март връх от 8.5%. Очакванията са за ново понижение и през май.

Освен това, другите много важни данни за безработицата и пазара на труда, обявени миналия петък, бяха обнадеждаващи. След инфлацията те оказват съществено влияние върху решенията на Централната банка на САЩ по паричната политика, както и на инвеститорите за стратегическите им намерения.

Според обявените от Министерството на труда данни, през май икономиката на САЩ е разкрила малко повече от очакваното работни места, а безработицата се стабилизира за трети пореден месец на ниво от 3.6% - най-ниската от февруари 2020 г. насам (преди началото на коронавирусната пандемия). Разкритите нови неселскостопанските работни места са се увеличили през май с 390 000, докато осреднените прогнози на анкетираните от "Блумбърг" анализатори са били за малко по-слабо повишение с 325 000. В същото време беше обявена и възходяща ревизия на данните за предходния месец, според които през април са разкрити 436 000 нови работни места при предишна оценка за 428 000.

Загуби за пазарите на акции в Западна Европа...

Седмичната равносметка показа, че всички основни индекси на фондовите борси в Западна Европа са в зелената зона, с изключение на британския бенчмарк FTSE 100 (+0.09%), но трябва да се отбележи, че борса в Лондон не работеше в четвъртък и петък, заради официалния празник - честването на 70-годишнината от възкачването на престола на кралица Елизабет II. От останалите индикатори с най-голям седмичен спад е испанският IBEX 35 (-2.34%), следван от италианския FTSE MIB (-2.03%), общия европейски Stoxx 600 (-0.87%), френския САС 40 (-0.59%) и германския DAX (-0.06%).

... печалби на "Уолстрийт" в Ню Йорк...

Затова пък в Ню Йорк трите основни индикатора на "Уолстрийт" приключиха седмицата с повишения. Най-висок ръст регистрира технологичният Nasdaq (+2.32%), следван от широкия S&P 500 (+1.25%) и индустриалния Dow Jones (+0.80%).

... трайни загуби на БФБ в началото на юни

Както и предишните четири седмици, така и през отминалите пет работни дни (30 май - 3 юни) три от четирите индекса завършиха със спад и само българският индикатор на "сините чипове" SOFIX приключи с повишение (+0.33%). С най-голям спад е широкият BGBX 40 (-1.34%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.37%) и имотния BG REIT (-0.23%). Този низходящ тренд се повтаря пета поредна седмица - три индекса да са на загуба и един на печалба, като нарастващите индикатори са различни през отделните седмици.

В предходната седмица (23-27 май) само BGTR 30 регистрира ръст (+0.38%), а с най-голямо седмично понижение беше SOFIX (-0.82%), следван от BGBX 40 (-0.40%) и имотния BG REIT (-0.40%). Преди това в периода 25 април - 14 май (три поредни седмици) три от четирите индекса регистрираха загуби и само имотният BG REIT завършваше с минимален ръст.

Месечната равносметка от началото на годината за БФБ

През целия месец май БФБ регистрира паритет: с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). На годишна база през миналия месец, спрямо май 2021 година, три от индексите бяха с повишение и само SOFIX със спад (-2.79%). С най-голям ръст беше BG REIT (+10.46%), следван от BGTR 30 (+8.38%) и BGBX 40 (+0.54%).

Отминалият април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносметката за четвъртия месец на настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).

Същото беше и съотношението през януари - два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец на 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

От началото на годината до 3 юни три от измерителите са с повишение и само SOFIX e със спад (-3.15%). С най-висок ръст е BG REIT (+10.07%), следван от BG TR30 (+7.61%) и BG BX40 (+0.07%)

Акцент от седмицата: Задава се третото за годината IPO

Задава се третото за 2022 година първично публично предлагане (IPO) на БФБ, Миналата седмица КФН одобри проспект за първично публично предлагане (IPO) на емисия в размер до 6 666 668 (шест милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,50 (един лев и петдесет стотинки) лева всяка една, на Топлофикация Плевен. IPO-то на топлофикационното дружество ще е третото за настоящата 2022 година, но дните на неговото провеждане ще стане ясен след решение на Съвета на директорите на БФБ, а според решението на финансовия небанков регулатор акциите ще се търгуват на регулиран пазар.

Второто за годината IPO, обаче е на прага, тъй като на 6 юни своята премиера на БФБ ще направи Уебит Инвестмънт Нетуърк EАД (Webit Investment Network (WIN) при облекчените правила за емитиране на акции на пазара beam за развитие на малки и средни предприятия. Това ще бъде осмото дружество, което ще проведе своя аукцион на IPO-то си на beam. Ще бъдат предложени 5.558 млн. нови, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.05 лева всяка. Ако бъдат записани всички акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен от сегашните 300 001 лева на 5 888 001 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност от 1 лев и 5 887 999 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Първото за 2022 година IPO беше на Телематик Интерактив България ЕООД, което стартира на 14 февруари и до крайния срок 18 февруари са били продадени малко над 320 хил. нови акции, или 80% от предложеното количество, за средна цена от 50 лева на акция - долната граница на предвидения ценови диапазон (50-75 лева).

БФБ отчете двойно по-нисък оборот

спрямо предходната седмица, която беше по-кратката, 4-дневна, заради официалния празник на 24 май. Осъществени са 2 390 сделки с 2 721 383 лота за 17 803 999 лева, спрямо 1 653 сделки с 4 506 545 лота за 36 848 017 лева или със 737 сделки повече, но с 1 785 162 лота и 19 044 018 лева по-малко.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 14 дружества, в сравнение с 12 през предходната седмица, като най-голям седмичен оборот регистрира НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 60 сделки с акции на дружеството за 7 980 860 лева; Синтетика АД (SYN) с 2 сделки за 1 262 500 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) със 196 сделки за 1 148 969 лева; ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 1 сделка за 965 000 лева; Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 8 сделки за 556 400 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 82 сделки за 550 666 лева; Дронамикс Кепитъл АД (DRON) с 203 сделки за 336 428 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 154 сделки за 318 848 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 130 сделки за 298 313 лева; Илевън Кепитъл АД (11C) с 92 сделки за 266 654 лева; Софарма АД (SFA) с 52 сделки за 264 974 лева; Алтерко АД (A4L) със 73 сделки за 225 825 лева; Асенова крепост АД (ASKR) с 31 сделки за 219 000 лева; Телематик Интерактив България АД (TIB) с 85 сделки за 211 499 лева.

В тази група на най-оборотните емисии попадат за втора поредна седмица Агрия Груп Холдинг АД, Дронамикс Кепитъл АД и Адванс Терафонд АДСИЦ.

Освен това, 14-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 14 605 936 лева, формират 82.03% от седмичния оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса са със спад,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 76% за губещите към 21% за печелившите и 3 на сто без промяна. При другите показатели съотношението е различно: при емисиите (34% за губещите към 48% за печелившите и 18 на сто без промяна), при обемите обороти (76% за печелившите към 18% за губещите и 6 на сто без промяна) и при сделките (52% за губещите към 43% за печелившите и 5 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (30 май - 3 юни) показва, както вече посочихме, че три от четирите индексите са на загуба:

- при SOFIX е регистриран ръст с 0.33%, спрямо спад с 0.82% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 736 853 акции за 2 917 860 лева при 1 363 365 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено по-голямо понижение с 1.34%, спрямо спад с 0.44% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 014 330 акции за 4 352 401 лева при 4 846 577 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран спад с 0.37%, след като в предходната седмица беше отчетен ръст с 0.38%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 815 381 акции за 5 740 227 лева при 4 027 499 лева седмица по-рано.;

- имотният BG REIT е с понижение от 0.23%, след като и в предходната седмица беше със спад от 0.40%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 179 118 акции за 961 160 лева, спрямо 4 027 499 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- компанията на Джеф Безос Amazon.com Inc. (AMZ), която е една от 200-те чуждестранни компани, чийто акции се търгуват на БФБ, е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 11.21% и седмичен оборот 45 708 евро при последна цена от 2 157.50 евро/акция;

- компанията на най-богатия французин Бернар Арно LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton е с повишение от 10.37% и седмичен оборот от 199 424 евро при последна цена от 614.20 евро/акция;

- Инфинити Капитал АД (INF) е с ръст от 10.30% и седмичен оборот от 10 475 лева при последна цена от 1.820 лв./акция и пазарна капитализация от 2 647 887 лева;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е с повишение от 10.13% и седмичен оборот от 1 148 969 лева при последна цена от 5.000 лв./акция и пазарна капитализация от 171 380 250 лева;

- Инвестор.БГ АД (IBG) е нарастване от 9.20% и седмичен оборот от 19 950 лева при последна цена от 19.000 лв./акция и пазарна капитализация от 90 864 878 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- германският туроператор Tui AG (TUI1) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 16.55% и седмичен оборот от 15 909 евро при последна цена от 2.183 евро/акция;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) е с понижение от 14.04% и седмичен оборот от 298 313 лева при последна цена от 3.000 лв./акция и пазарна капитализация от 255 330 273 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е на загуба с 10.62% и седмичен оборот от 106 138 лева при последна цена от 2.020 лв./акция и пазарна капитализация от 216 949 299 лева;

- Биодит АД (BDT) е със спад от 7.22% и седмичен оборот от 24 523 лева при последна цена от 1.670 лв./акция и пазарна капитализация от 23 080 374 лева;

- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) е с понижение от 5.93% и седмичен оборот от 102 233 лева при последна цена от 12.700 лв./акция и пазарна капитализация от 158 750 000 лева;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net