Проектозаконът за еврото е на финален етап на подготовка. Това заяви в блицинтервю за БТА управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в кулоарите на Годишната среща на Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) в мароканския град Маракеш.

След призива на МВФ търговските банки да заделят част от печалбите си за трупане на резерви и буфери, Радев отбеляза, че БНБ е една от първите централни банки, които са осъществили подобни мерки.

Управителят на централната ни банка каза още, че след одобрителното становище на Европейската централна банка (ЕЦБ) на проектозакона за БНБ сега предстои той да бъде приет от Народното събрание, което по думите му трябва да стане до края на годината.

Борбата с инфлацията и фискалната стабилност са мерки, които не си противоречат, посочи още Радев.

Следва пълният текст на интервюто:

- Ще участва ли България в увеличение на квотите в Международния валутен фонд (МВФ)?

- На този етап България участва активно в дискусията по 16-ия преглед на квотите на МВФ. Очаква се страните членки да постигнат консенсус по този въпрос до края на тази година.

- Каква според Вас трябва да е целта на (българския) Бюджет 2023 - фискална стабилност или мерки срещу инфлацията?

- Двете цели се допълват, а не си противоречат. Те трябва да бъдат постигнати както в контекста на 2023 г., така и при съставянето и изпълнението на бюджета за 2024 г. Разбира се, формалният отговор на този въпрос ще бъде даден от Министерството на финансите и правителството.

- След подкрепата от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ) за Българската народна банка (БНБ), кои от нормативните актове, свързани с БНБ, все още трябва да се приемат и/или съгласуват още?

- Най-важният акт от гледна точка на централната банка е Законът за БНБ, чийто проект вече получи подкрепата на ЕЦБ. Очаквам той да бъде одобрен преди края на настоящата година. На следващо място стои проектозаконът за въвеждане на еврото, който е резултат на междуведомствено усилие и който е на финален етап на подготовка.

- МВФ призова част от по-големите печалби на банките в Европа, свързани с увеличените лихви по кредитите, да отиват за буфери и резерви. Планират ли се мерки в това отношение от страна на БНБ?

- БНБ беше една от първите централни банки, която осъществи подобни мерки. Ще посоча, например, нашите решения за увеличение на минималните задължителни резерви на банките, както и на равнището на антицикличния капиталов буфер. Имаме готовност да наложим и допълнителни мерки, ако е необходимо.

- Как оценявате текущото ниво на кредитиране у нас? Необходими ли са допълнителни мерки за неговото охлаждане?

- Посочените мерки, както и политиката за ускоряване на трансмисията на политиката на ЕЦБ са насочени, наред с другото, и към овладяване на кредитната експанзия и свързаните с това рискове. Целта ни е да осъществяваме тези мерки по начин, който няма да стагнира икономиката.