Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да има равни правомощия с Бъгларската народна банка (БНБ), за да получи членство в чакалнята на еврозоната. Това каза Георги Ганев, икономист и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", в студиото на телевизия "Блумбърг".

"На много места в закона за БНБ трябва да се добави като имащи правомощия наравно с БНБ и ЕЦБ, а в някои случаи и Съвета на Европейския съюз, което досега не е предложено в законопроекта на правителството, а трябва да се направи", посочи икономистът.

Двете големи празнини в плана за действие за влизане във валутния механизъм и ERM II на правителството са конфликтът на интереси в закона за корупцията и липсата на ЕЦБ като имаща равни правомощия в много отношения с БНБ, обясни още Ганев.

"Втората област, която не е засегната по никакъв начин, и ще продължи да присъства в европейските доклади, тъй като не отговаря правно на изискванията за членство, е забелязаният от юристите на ЕЦБ конфликт на интереси в Закона за противодействие на корупцията. В закона е въведено основание за изключване от всякаква длъжност, включително и управители на БНБ. ЕЦБ разчита това като противоречащо на изискванията за независимост на членовете на управителния съвет на национална банка".

Икономистът изрази мнението си и за въведения преди 21 години валутен борд в България.

"Трябва да се отбележи, че през изминалите 21 години с валутен борд в България, особено при казуса КТБ и последвалата атака срещу няколко банки в страната, се вижда, че механизмът може да издържа. Необходимо е да има достатъчно буфери във фискалната система и голямо обществено доверие в останалата банкова система, за да се посрещат без драстични мерки подобни епизоди. Най-вероятно това ще се формализира", смята Ганев.