Германската централна банка Бундесбанк смята, че не са необходими мерки за облекчаване на гръцкия дълг и че по-скоро е нужен надзор на Гърция за преходния период след излизане на страната от програмата за финансово подпомогане, чийто срок изтича през август.

В месечния си анализ за Гърция Бундесбанк отбелязва, че страната е надвишила много поставените цели за първичен бюджетен излишък и че това е основание да се прецени, че не са необходими допълнителни мерки за облекчаване на нейния дълг.

Германската банка обаче предупреждава за опасността реакциите на пазарите да блокират динамиката на извършваните от Гърция реформи.

Гърция затъна във финансова криза през 2010 г. и беше принудена да договори три спасителни пакета досега. В замяна страната трябваше да прокара строги реформи, които съществено намалиха доходите на много гърци.

Настоящата и както се очаква последната спасителна програма изтича през август, след което Гърция планира да започне да се финансира от пазарите.