Финансовите директори на американските компании се страхуват от опасността за рецесия, която може да се окаже факт през третото тримесечие на следващата година, показват резултати от последното проучване Duke Global Business Outlook.

Проучването отчита отговори на повече от 1500 главни финансови директори на водещи компании, включително на 469 от Северна Америка, и показа, че 67% от анкетираните прогнозират, че икономиката на САЩ ще се окаже в рецесия към третото тримесечие на 2020-а година. Цели 84% от тях пък смятат, че рецесията ще започне през първото тримесечие на 2021-а година, а едва 38% от анкетираните прогнозират навлизането в рецесия още през първото тримесечие на следващата година.

Професорът по финанси Джон Греъм от университета "Дюк" (Duke University ), който е и директор на проучването, заяви пред агенция MarketWatch, че докато финансовите директори не са толкова песимистично настроени, както преди три месеца, в историята на самото проучване е необичайно толкова голям процент от респонденти да прогнозират рецесия в рамките на следващите едва 16 месеца.

"Прогнозите за толкова скорошна рецесия са необичайни, като много висок процент от анкетираните изразяват такива рецесионни притеснения", отбеляза Греъм.

Все пак три месеца по-рано аналогичното проучване на Университет "Дюк" показа наличието на по-висок песимизъм, като тогава почти половината от респондентите прогнозираха рецесия още до края на 2019-а година. Джон Греъм обаче предположи, че тези предишни оценки са били силно повлияни от трусовете на фондовите борси през четвъртото тримесечие на миналата година, когато широкият индекс S&P500 се понижи с близо 20% от неговите рекордни върхове, достигнати през септември.

Последното проучване показва, че анкетираните финансови ръководители на предприятията са относително позитивно настроени за текущата календарна година, като осреднената им прогноза е, че техните компании ще увеличат капиталовите разходи с 5% през следващите 12 месеца, заетостта в техните компании с 2% и заплатите - с 3%.