Броят на неистинските банкноти намалява през второто тримесечие до 214 от 217 през първото. Това показват месечните данни на Българската народна банка (БНБ).

За периода април - юни 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 490 броя неистински български банкноти, от които 214 броя са циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. те са само с 3 броя повече. Делът на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2021 г. е 0.000093%.

Най-много са фалшивите 20-левови банкноти (100 броя, спрямо 98 броя през първото тримисечие), следвани от 50-левовите (86 броя спрямо 55 броя), 10-левовите (23 броя спрямо 2 броя) и 100-левовите (3 броя спрямо 42 броя), докато 5-левови фалшиви не са задържани от началото на настоящата година. Затова пък са открити 2 броя неистински 2-левови банкноти, които са извадени от обращение от началото на настоящата година.

Прави впечатление, че фалшивите банкноти намаляват по тримесечия от началото на 2020 година, с изключение на октомври-декември: през първото тримесечие на миналата година са задържани 278 броя, през второто 198 броя, през третото 154 броя и през четвъртото 213 броя. През 2019 година най-много неистински банкноти са задържани през третото тримесечие - 527 броя.

За разлика от банкнотите броят на фалшивите монети се увеличават през второто тримесечие на 2021 година - до 67 от 55 броя, като най-много са неистинските 50 стотинки - 44 броя през второто тримесечие, спрямо 32 през първото. Следват монетите от 1 лев (16 фалшиви спрямо 17 през първото тримесечие) и монетите от 2 лева (7 броя през второто тримисечие спрямо 6 броя в предходното).

Банкнотите в обращение нарастват

Банкнотите в обращение нарастват с 5 985 546 броя през август спрямо юли - до 552 846 780 броя от 546 861 234 броя. От началото на 2021 година банкнотите в обращение са се увеличили с 5 112 615 броя - от 547 734 165 лева към 31 декември 2020 година. Най-голямо е нарастването в обращение на банкнотите от 50 лева с 4 997 927 броя (от 195 616 488 броя към 31 юли до 200 614 415 броя към 31 август), а най-малко на банкнотите от 100 лева - с 1 774 854 броя (от 88 129 602 до 89 904 456), но трябва да се има предвид, че тези тези банкноти са пуснати в обращение най-късно - от 8 декември 2003 година.

Общият брой 20-левови банкноти са на второ място (140 924 497 броя през август). Следват 10-левовите (91 652 487 броя) и 5-левовите (29 750 928 броя). Да припомним, че банкнотите с номинална стойност 1 лев са извадени от обращение от 1 януари 2016 г. Те се обменят на касите на БНБ по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна. По-късно, от 1 януари 2021 г. са извадени от обращение и банкнотите с номинална стойност 2 лева, които също се обменят на касите на БНБ по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

Стойността на банкноти и монети в обращение

Стойността на банкнотите в обращение също се увеличава с 409 046 975 лева - от 22 495 888 765 лева общо към 31 юли до 22 904 935 740 лева към 31 август. Най-голямо е стойността на 50-левовите банкноти (10 030 720 750 лева), следвана от 100-левовите (8 990 445 600 лева).

Броят на монетите в обращение също се увеличават в края на август с 19 914 762 броя повече (от 2 786 044 537 броя през първото тримесечие до 2 805 959 299 броя през второто). Най-много в обращение са 1 стотинка (809 341 821 броя), следвана от 2 стотинки (728 728 586 лева), 10 стотинки (321 977 952 броя), 5 стотинки (313 292 950 броя), 20 стотинки (260 920 183 броя), 1 лев (166 523 100 броя), 50 стотинки (129 939 107 броя) и 2 лева (75 235 600 броя).

Да припомним, че разменната монета с номинална стойност от 1 лев е в обращение от 2 септември 2002 г., а монетата с номинал от 2 лева - от 7 декември 2015 г.

Стойността на монетите в обращение се увеличава с 4 985 872 лева - от 499 692 451 лева през първото тримесечие до 504 678 323 лева през второто. Ной-голяма е стойността на монетите от 1 лев в обращение (166 523 100 лева), следвани от монетите от 2 лева (150 471 200 лева).