Положителните ефекти от евентуално присъединяване на България към еврозоната са свързани с очаквания за повишаване на инвестиционната активност, повишаване на интегрирането на България към икономиката на еврозоната и ЕС.

Това каза Димитър Чобанов, преподавател в УНСС, пред телевизия "Блумбърг". Той коментира какви се очаква да бъдат положителните ефекти от евентуално присъединяване на България към еврозоната и какви са предизвикателствата.

"По линия на тези инвестиции би трябвало да доведе до още по-голяма търговия с ЕС и еврозоната, намаляване на размера на транзакционните разходи. Също така българските граждани, когато се налага да пътуват, правят подобни транзакционни разходи", смята Чобанов.

Според него, приемането ни в еврозоната ще доведе до доста сериозно намаляване на разходите за част от хората и компаниите, каза гостът. За сметка на това банките и чейндж бюрата могат да загубят част от своя бизнес, но като цяло за икономиката ефектът може да се очаква да бъде положителен. Нетният ефект ще бъде положителен.

"По-тясната интеграция с ЕС, разглеждането на България като по-сигурна среда за инвестиции, като равностоен партньор ще повиши като цяло имиджът на България. Може да се очаква повишаване на кредитния рейтинг на България, а от там и кредитния рейтинг на частния сектор, което означава, че външното финансиране също би трябвало да поевтинее за България, което също ще доведе до спестяване на разходи за българската икономика", допълни преподавателят.

Опасенията за негативни ефекти върху България от приемането в еврозоната "за съжаление не са свързани само с" евентуално увеличение на цените на стоките и т.нар. "закръгляне", добави Чобанов.

"Възможно ли е в резултат от влизането в еврозоната цените да се удвоят, а заплатите да останат същите. Това никъде не се е случило и в България няма да стане. Това е необоснована пропаганда срещу влизането в еврозоната. Няма никакви основания това да се случи. Ако доставчиците на стоки и услуги се опитат драстично да вдигнат цените пазарната конкуренция няма да го позволи" и ще ги изхвърли от пазара", каза експертът.

Той бе категоричен, че може да има подобен ефект на "закръгляване" преди влизането на еврото и малко след това, но като цяло влизането в еврозоната е стремеж България да стане част от една относително нискоинфлационна валута.

"Пътят със сигурност не е гладък и фактът, че България, 10 години след приемането й в ЕС, още е далеч от крайната цел, е показателен. Доста подготвителна работа трябва да бъде свършена. На първо място това, което България не е изпълнила досега, като критерии за членство в ЕС, трябва да бъде изпълнено", предупреди Чобанов.

Той подчерта, че България трябва "да изпълни изискванията, да има коригирани макроикономически дисбаланси, както и реално приближаване на средните доходи в страната поне до 70% от средните доходи в ЕС.