На 6 ноември, понеделник, Република България успешно пласира на международните капиталови пазари двоен транш облигации със съвкупен обем от 2,3 млрд. евро, включващи 7,5-годишен транш от 1,3 млрд. евро и 12,5-годишен транш от 1 млрд. евро, съобщи днес Министерството на финансите.

След настъпилото успокояване на финансовите пазари, предхождано от няколкоседмична нестабилност, Министерството на финансите се възползва от създалата се положителна среда, в следствие на публикуваните данни за заетостта в САЩ (non-farm payrolls) и пласира дълга в рамките на един работен ден, отбелязва МФ.

Транзакцията привлече сериозен инвеститорски интерес от самото начало, като за два часа и половина поръчките за двата транша надвишиха 3 млрд. евро, а към края на приемане на инвеститорските заявки съвкупното търсене беше в размер на 6,5 млрд. евро - презаписване почти 3 пъти по-голямо от търсения от България обем.

Нивата на презаписване на емисиите и сравнително по-силният интерес към по-краткосрочните книжа позволиха значително намаляване на цената на финансиране при 7,5-годишните облигации до рекордно ниското ниво от 150 базисни точки спрямо усреднения суап, а при 12,5-годишните - 185 базисни точки. За сравнение спредовете за 7- и 12-годишните книжа през 2022 г. бяха съответно 185 б.т. и 215 б.т., през 2016 г. - 185 б.т. и 235 б.т., а през 2015 г. - 180 б.т. и 210 б.т.

През януари т.г. Министерството на финансите емитира 10-годишни облигации със спред от 215 базисни точки спрямо усреднения суап и 272,6 б.т. спред спрямо германските федерални облигации. Спредовете спрямо аналогичните немски книжа на новоемитираните емисии са значително по-ниски, съответно 206,2 б.т. за 7,5-годишния транш и 222,1 б.т. за 12,5-годишния транш.

В българската емисия вчера траншът със срочност от 7,5 години, с лихвен купон от 4,375%, постигна доходност от 4,673% (цена при емитиране от 98,175 за 100 евро номинал), а траншът със срочност от 12,5 години, с лихвен купон от 4,875%, постигна доходност от 5,130% (цена при емитиране от 97,719 за 100 евро номинал).

Засиленото търсене и последващата възможност за намаляване на нивата на доходност по издадените книжа показват за пореден път фундаменталната стабилност на българския суверенен дълг и продължаващото инвеститорско доверие към Република България като емитент. Издадените два нови транша от една страна осигуриха необходимото дългово финансиране на държавата за 2023 г., а от друга допълниха суверенната дългова крива и увеличиха ликвидността на българския държавен дълг.

Ролята на водещи мениджъри беше поверена на инвестиционните банки BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank и J.P. Morgan след проведена прозрачна и конкурентна конкурсна процедура в рамките на средносрочната програма на Република България за емитиране на облигации на международните капиталови пазари.

След приключване на операцията министърът на финансите Асен Василев коментира, цитиран в съобщението: "Емисията беше много успешна. Имаше почти 3 пъти повече предлагане, отколкото ние искахме да наберем на пазара. Това показва повишеното доверие в икономиката на България и провежданата от правителството финансова политика Успяхме да наберем 7-годишния дълг на премиум от около 150 базисни точки, което е доста по-евтино от последната ни емисия и от тези на Унгария и Румъния, които са ни директни конкуренти на пазара. Дългът е в рамките на предвиденото в бюджета за 2023 г. и в голямата си част ще бъде използван за рефинансиране на стар дълг от 1,5 млрд. евро, чийто падеж е в началото на следващата година".