България набра външен дълг от 2,3 млрд. евро с две емисии на външните пазари, потвърдиха за БНР дилъри на ценни книжа.

Обикновено Министерството на финансите изпраща официално съобщение ден по-късно.

Новият дълг е разпределен в две емисии, съответно с падеж след 7,5 и 12,5 години.

Интересът е бил голям, според източника на националното радио, който определи операцията като "избрана в много добър момент" и "ударна", тъй като е постигнато свиване на спредовете.

Общо страната ни може да поеме нов дълг от 7,5 млрд. лева за цялата година. Той е предназначен за покриване на стари задължения и покриване на дефицита.

В края на юни 2022 г. брутният външен дълг на страната ни възлизаше на почти 41,5 млрд. евро (52,5 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт - БВП), което е с над 1,6 млрд. евро (4,1 на сто) повече в сравнение с края на юни 2021 г., съобщи миналата година Българската народна банка. 

През септември миналата година Министерството на финансите обяви, че сме изтеглили нов външен дълг за близо 4,5 милиарда лева.

В само 3 страни от ЕС над 50 процента от брутния държавен дълг е деноминиран в чуждестранна валута, предимно в евро. Най-голям е този процент в Хърватия (75 процента), следвана от България (71 процента) и Румъния (53 процента).