Темпото на обновяване и саниране на домовете и офисите през следващото десетилетие ще се усвои през следващото десетилетие, за да се спести повече енергия и да постигнат по-строгите климатични цели в рамките на обширната идея за зелено възстановяване и нискоемисионна икономика на Европейската комисия. Това е заложено в Стратегията на вълната за обновяване, която ще бъде представена от Европейската комисия в сряда.

Целта на документа е да очертае стъпки, необходими за ускоряване на обновяването на над 200 милиона съществуващи сгради - включително изолация и смяна на отоплително оборудване. Средствата предвидени за това са за близо 300 млрд. евро и ще са по програмата "Обновителната вълна" (Renovation Wave), става ясно от проектодокумента, с който разполага агенция "Блумбърг".

Според документа, сградите представляват повече от една трета от емисиите на парникови газове в ЕС и подобряването на тяхната енергийна ефективност е предпоставка Европа да постигне целта си за Зелената сделка и да стане първият в света климатично неутрален континент до средата на този век.

Комисията иска да увеличи средния процент на енергийно обновяване до 2% годишно до 2030 г. спрямо сегашните 1 на сто, става ясно от проекта. Това би означавало надграждане на 35 милиона сгради през следващите 10 години, ход, който не само ще бъде от полза за околната среда, но и ще създаде до 160 000 зелени работни места.

Инициативата ще бъде финансирана чрез програмата за икономическо възстановяване на ЕС и различни инструменти за подкрепа, включително стимули за частни инвестиции. Комисията иска да се съсредоточи върху намаляване на емисиите от отопление и охлаждане, справяне с "най-изтичащите" сгради и даване на приоритет на обновяването на обществени сгради, като училища или болници.


Задълбочен прочит на екологичните въпроси - открийте в 3e-news.net >>